Bezpečnost potravin

Těžké kovy z glazované keramiky jsou potenciálním zdravotním rizikem

Vydáno: 24. 3. 2005
Autor:

Německý institut pro posuzování rizik z potravin požaduje snížení maximální tolerovatelné hladiny pro olovo a kadmium uvolňované z keramických nádob a spotřebitelům doporučuje neskladovat potraviny dlouhodobě v keramických nádobách.

Německý institut pro posuzování rizik z potravin (BfR) přešetřoval schválenou maximální hodnotu pro uvolňované olovo a kadmium z keramických materiálů do potravin, a to v souvislosti s pokračující revizí Evropských směrnic, které regulují uvolňování olova a kadmia z keramiky. Barevné glazury keramického kuchyňského nádobí mohou obsahovat těžké kovy a tyto toxické chemikálie se mohou uvolňovat z glazury při kontaktu potravinami. Stupeň migrace je různý a může být ovlivňován jakostí glazury, teplotou, které je nádobí vystavováno, typem potraviny a dobou kontaktu. BfR se domnívá, že v rámci existujících předpisů se mohou vyskytnout situace, za kterých se mohou těžké kovy, především olovo, uvolňovat do potravin v hladinách, které již nemohou být považovány za bezpečné. V současné době se může uvolňovat z keramických nádob až 4 mg olova na litr, což výrazně převyšuje dočasný tolerovatelný týdenní příjem (PTWI) 0,025 mg/kg tělesné hmotnosti za týden. BfR proto požaduje snížení maximální hladiny pro olovo a kadmium uvolňované z keramických nádob a spotřebitelům doporučuje neskladovat potraviny dlouhodobě v keramických nádobách. Více informací na adrese

http://www.foodsafetytoday.com