Bezpečnost potravin

Testování prasat na trichinelly

Vydáno: 8. 9. 2010
Autor:

V budoucnu by měla být ve Velké Británii testována na trichinellu všechna prasata.

Důkazy o existenci trichinell (svalovec stočený – Trichinella spiralis) v britských stádech prasat neexistují, Brusel však přesto požaduje do budoucnosti testování všech prasat na území Velké Británie. To bude představovat testování osmi milionů prasat a chovatelé prasat by měli uhradit buď část nebo dokonce celé náklady na testování, které jsou odhadovány ve výši 1 GBP na 1 zvíře.
 
V současné době jsou testovány pouze brakované prasnice, což je podle prezidenta NPA (National Pig Association) Stewarta Houstona citlivým kompromisem.
 
I když nebyl ve Velké Británii prokázán výskyt trichinelly ve stádech prasat, může tato hlístice parazitovat na divoce žijících zvířatech např. na krysách, takže je nějaká forma monitoringu prasat nutná.
 
Trichinóza (trichinelóza) je u prasat v některých evropských zemích významnou infekcí. Lidé se mohou nakazit konzumací nedostatečně tepelně upraveného masa kontaminovaného infekčními larvami svalovce.
 
Onemocnění bylo ve Spojeném království naposledy u člověka diagnostikováno v roce 2000. Jeho příčinou byla konzumace nedovařeného vepřového masa z dovozu.
Jak NPA, tak také Agentura potravinových standardů (Food Standards Agency) považují toto opatření ze strany Bruselu za nepřiměřený stupeň regulace.
Velká Británie vůči záměru Bruselu namítá, že v jejich zemi existuje naprosto zanedbatelné riziko, ale tento pohled není některými členskými zeměmi EU sdílen, protože poukazují na riziko spojené s velkými stády prasat ve venkovních chovech.
Velká Británie se pokusila vyjednat kompromisní řešení spočívající v testaci 1,6 až 2 milionů prasat za rok, včetně většiny prasat chovaných venku.
 
Testace 200 000 brakovaných prasnic ročně stojí okolo 200 000 GBP a je hrazena z prostředků Agentury potravinových standardů.
Pokud by se testování rozšířilo na 1,6 až 2 miliony prasat, vyšplhaly by se náklady na 1,6 až 2 mil. GBP za rok. Pokud by se musela testovat všechna prasata v zemi vyžádalo by si to náklady ve výši přibližně 8 mil. GBP.
 
SCOTT, D.: Outdoor pigs and trichinella