Bezpečnost potravin

Testování mléka čipem

Vydáno: 12. 1. 2009
Autor:

Němečtí vědci vyvinuli speciální nanosenzor pro sledování kvality mléka během transportu do mlékárny.

Pomocí mikročipu, který bude schopný testovat čistotu a přítomnost příměsí i u mléka během transportu do mlékárny, chtějí vědci z Technologie-Transfer-Zentrum (ttz) se sídlem v německém Bremerhavenu zvýšit produkční bezpečnost této komodity v potravním řetězci.
 
V rámci projektu podporovaného EU byl nanosenzor integrován s informačním systémem, takže je možné mít získané výsledky z rychloanalýzy k dispozici také online a v reálném čase. Vědci pracovali na tom, aby mikročipy ignorovaly imunitní buňky. Tak by měly být senzorem identifikovatelné mykotoxiny, rezidua medikamentů nebo patologické organismy.
 
Nanosenzor by mohl být umístěn v mléčném čerpadle v automobilové cisterně. Znečištěné mléko tak bude možné detekovat ještě před jeho přečerpáním do velkého skladovacího tanku. Mléčné čerpadlo tak může zastavit přečerpání mléka včas, ještě než vzniknou značné ekonomické ztráty.
 
Milch per Chip testen
DLG-Mitteilungen, 2008, č. 11, s. 10