Bezpečnost potravin

Testovací kit pro celiaky

Vydáno: 20. 8. 2006
Autor:

Nový test umožní s použitím testovacího kitu pacientovi diagnostikování celiakie během deseti minut.

Testovací kit pro celiaky
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 50493 ; Vydáno : 19.8. 2006 ; Zdroj: Agronavigátor;  Autor : Ing. Olga Kopáčová
Nový test umožní s použitím testovacího kitu pacientovi diagnostikování celiakie během deseti minut.

Britská společnost JRBiomedical, Ltd uvedla na trh testovací kit, který umožní pacientovi diagnostikovat si vlastními prostředky celiakii. Dosud se prokazování celiakie provádělo poměrně zdlouhavými laboratorními zkouškami. Nový test, který byl původně vyvinut ve Finsku, je určen k podstatnému urychlení diagnostikování celiakie (glutenové intolerance) a předcházení závažných zdravotních komplikací. Celiakie je geneticky podmíněná autoimunitní choroba, jejíž symptomy zahrnují řadu stavů včetně anémie, únavy, průjmů, úbytku na hmotnosti, zvracení, nadýmání, aj., nemocní musí dodržovat striktní bezlepkovou dietu, aby mohlo dojít k zmírnění příznaků a vyvarovali se dalšího poškozování trávicího traktu. Test, který je stejně přesný a používá stejnou techniku jako testy prováděné lékaři, se provádí z kapky krve (získané z prstu s použitím sterilní jehličky, která je součástí kitu), v níž se detektují specifické IgA protilátky, které reagují s tkáňovou transglutaminázou (která je známým markerem celiakie). Výsledky, které jasně prokáží, zda se jedná o celiakii či nikoliv, se získají v době kratší než deset minut. Testovací kit nese označení CE podle směrnice IVD 98/79EC, které dokazuje, že jsou splněny přísné požadavky na lékařská zařízení pro domácí testování celiakie. Výsledky testu, který si provede pacient sám musí být nicméně před zahájením bezlepkové diety potvrzeny střevní biopsií. Hlavním přínosem samotestu je urychlení event. diagnózy celiakie a možnost včasného zahájení léčby. Více informací na adrese

http://www.fdin.co.uk/news/index.php