Zearalenony

Důležitými mykotoxiny produkovanými některými druhy plísní rodu Fusarium jsou laktony kyseliny  β-resorcylové – zearalenony (viz obr.). Jsou méně toxické než některé jiné mykotoxiny, jejich efekt je estrogenní. Byly detekovány v kukuřici a dalších obilninách, způsobují syndromy hyperestrogenismu u vepřů, hovězího dobytka a drůbeže. Prasata jsou nejcitlivější. Hovězí dobytek může být poškozen krmivem obsahujícím zearalenony v množství 0,5-1,0 mg/kg. Hlavním druhem v produkci zearalenonů je Fusarium graminearum (= F. roseum, nepohlavní forma Gibberella zeae), protože široce infikuje krmivářské a potravinářské obilí a je schopna produkovat až 1 900 µg/kg toxinu v sušině obilí. V současné době je izolováno 15 derivátů základní struktury zearalenonu (dříve označovaný jako F-2 toxin).
Projevy hyperestrogenismu se mohou vyvíjet od 4 do 7 dní po konzumaci kontaminované potravy a mizí během 3-4 týdnů od skončení jejího příjmu. Při fusariové kontaminaci obilí dochází ke společnému výskytu zearalenonu a trichothecenů, takže toxikózy mohou být doprovázeny obojími druhy symptomů. Zearalenon není pravděpodobně karcinogenní i když podporuje rozvinutý karcinom. Zearalenon je ve skladovaném obilí velmi stabilní a zůstává nezměněn i po tepelném zpracování mouky či fermentaci. Úspěšnějšími detoxikačními postupy jsou alkalizace a použití chlornanů. Zearalenony se přenášejí do mléka krav krmených kontaminovanou stravou, což představuje značné riziko u dětí. Pro zjištění rizika u lidí byly použity dospělé opičí samice, nebyl však zjištěn žádný hormonální efekt při příjmu nižším než 50 µg zearalenonu/kg tělesné hmotnosti denně.     (kop)