Xantofyly

Xantofyly (xanthofyly) jsou sloučeniny ze skupiny karotenoidů, barviv, vyskytujících se u mikrobiologických, rostlinných a živočišných druhů, jenž barví svého nositele od žluté až po červenofialovou barvu. Barva je vyvolána systémem většího množství konjugovaných dvojných vazeb (11 a více). Xantofyly jsou rozpustné v tucích a nepolárních rozpouštědlech.
Karotenoidy jsou významnou ochranou fotosyntetického aparátu rostlin před irreverzibilní fotooxidací, zvláště při nadměrném ozáření, xantofyly vyvolávají tzv. fotoinhibici fotosyntézy prostřednictvím konverze (přeměny) světelné energie na tepelnou a jejím výdejem do prostředí.

Xantofyly se liší od ostatních karotenoidů obsahem kyslíku, jsou to tzv. „kyslíkaté karotenoidy“ = xantofyly (alkoholy, aldehydy, ketony, karbonové kyseliny). Xantofyly mají velmi podobnou strukturu jako karoteny, které také patří do skupiny karotenoidů, ale karoteny neobsahují  ve svých molekulách atomy kyslíku (karoteny jsou např. ?-, ß- , ?- karoten, lykopen).
Xantofyly se vyskytují ve všech zelených rostlinách a mnohých fotosyntetizujících bakteriích. Xanthofyly jsou velmi významná přídatná fotosyntetická barviva, jsou hojná zejména ve světlosběrných komplexech. Podzimní listí je zbarveno právě především xantofyly.

Významné xantofyly:
•    Lutein (xantofyl) – (viz Lutein) je žlutý, v nízkých koncentracích zbarvuje do žluta, ve vyšších koncentracích až do oranžovo-červena, barví květy a plody, je obsažen např. v pampeliškách, květech slunečnice
•    Zeaxantin – (viz Zeaxanthin) je žlutý, barví obilky kukuřice seté (izomer luteinu)
•    Violaxantin – je v zelených řasách, v asimilačních orgánech všech vyšších rostlin
•    B- kryptoxantin, anteroxantin, neoxantin, taxaxantin- jsou součástí fotosystémů
•    Kryptoxantin – je provitamín A, je obsažený např. v papáje, v květech rostlin z rodu Physalis aj.
•    Fukoxantin – je hnědé barvivo řas; obsahují ho chromophyta – zlativky, chaluhy, rozsivky, různobrvky
•    Echinenon – obsahují ho sinice, některé zelené řasy
•    Rodoxantin- je červený, barví listy některých taxonů vyšších rostlin: okrasné dřeviny + vraneček
•    Kapsantin, kapsorubin – zbarvují žluto-červeně až oranžovo-červeně, jsou obsaženy v paprikách
•    Bixin – je červený, obsažen v semenech oreláníku barvířského  – přibarvování másla a sýrů, hlavní složka barviva, které získávají jihoameričtí Indiáni z rostliny „urukú“, kterou si natírají tělo
•    Krocetin- je červený, obsažen např. v šafránu setém
•    B – citraurin – barví citrusové plody
Xantofyly jsou ve žlutém peří kanárů a barví také vaječný žloutek
(ber, 2013)

Zdroj:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Xanthofyly
http://bioweb.webshake.cz/karotenoidni-barviva/#more-398