Vědecké výbory v systému bezpečnosti potravin ČR

Vědecké výbory jsou expertní skupiny, poradní orgány Koordinační skupiny bezpečnosti potravin, nepřímo tedy ministra zemědělství. Složeny jsou z nejlepších odborníků v daných oblastech. Jejich úkolem je zpracovávat vědecké studie, poskytovat odborná stanoviska, připravovat návrhy na přijímání opatření k zajištění zdravotní nezávadnosti v celém řetězci výroby potravin a krmiv, a spolupracovat na řešení aktuálních otázek. Stanoviska vědeckých výborů jsou využívána jako nezávislá vědecká podpora pro experty podílející se na přípravě právních předpisů Evropského společenství.

Činnost vědeckých výborů se řídí schválenými ročními plány práce. Studie vědeckých výborů jsou veřejně dostupné na webových stránkách jednotlivých výborů.

Další informace zde

Vědecké výbory jsou expertní skupiny, poradní orgány Koordinační skupiny bezpečnosti potravin, nepřímo tedy ministra zemědělství. Složeny jsou z nejlepších odborníků v daných oblastech. Jejich úkolem je zpracovávat vědecké studie, poskytovat odborná stanoviska, připravovat návrhy na přijímání opatření k zajištění zdravotní nezávadnosti v celém řetězci výroby potravin a krmiv, a spolupracovat na řešení aktuálních otázek. Stanoviska vědeckých výborů jsou využívána jako nezávislá vědecká podpora pro experty podílející se na přípravě právních předpisů Evropského společenství.

Činnost vědeckých výborů se řídí schválenými ročními plány práce. Studie vědeckých výborů jsou veřejně dostupné na webových stránkách jednotlivých výborů – See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/kategorie/vedecke-vybory.aspx#sthash.lh6Firs6.dpuf