Vady čokolády

Kvalitní čokoláda by se měla dobře rozplývat v ústech (záleží na obsaženém podílu kakaového másla, které taje při teplotě těla), být lesklá, na povrchu by neměly být žádné skvrny a povlaky.

Senzorické změny

Nedodržením výrobních postupů, nesprávným skladováním nebo při přepravě může dojít ke vzniku vad čokolády. Jednou z nich je „šedivění“, při němž čokoláda ztrácí lesk a je pokryta jemnou bělavou vrstvičkou. Přitom se nejedná o zdravotní závadnost, ale o senzorickou vadu – tzv. cukrový nebo tukový výkvět.

Podstatou nejčastěji se vyskytujícího tukového výkvětu jsou vyčnívající krystalky tuku na povrchu, které narušují odraz světla, a tím vytvářejí nežádoucí vzhled. Mechanismus vzniku této vady obvykle spočívá v nesprávném provedení některých technologických operací ve výrobě nebo v nesprávných skladovacích podmínkách (vlhkost a teplota), kdy se čokoláda rozpouští a opětovně krystaluje.

Cukerný výkvět, který se vzhledem podobá tukovému, vzniká v důsledku podmínek skladování. Na rozdíl od tukového výkvětu tento po zahřátí čokolády na 38 °C nezmizí. Cukerný výkvět vzniká při skladování při vysoké vlhkosti nebo při přesunu výrobku z oblasti s nízkou teplotou do oblasti s vysokou teplotou. V obou situacích dochází k „opocení“ povrchu, a tím k rozpuštění cukrů, které po odpaření vody vytvoří na povrchu krystalky narušující vzhled.

K dalším vadám u čokoládových výrobků patří tvorba mikrotrhlin a prýštění či vysýchání náplně, k nerovnoměrnému poměru mezi náplní a čokoládou.

Zdravotně závadné změny

Na rozdíl od výše uvedených senzorických vad může dojít u čokolády ke vzniku vad znamenajících zdravotní závadnost:

plesnivění (vlivem vnější vlhkosti, přestože vzhledem k obsahu vody do 1 % je čokoláda stabilním výrobkem),

žluknutí (kakaové máslo je stabilní tuk, ale problémem mohou být složky jako např. oříšky) nebo

přítomnost škůdců (zavíječ skladištní či paprikový).

Tyto vady, které jsou senzoricky rozpoznatelné, mohou být způsobeny nevyhovující surovinou, kontaminací při výrobě nebo skladování a vysokou skladovací vlhkostí. Ke vzniku vad může dojít i při delším skladování v domácnosti. (sk)