Spina bifida

Spina bifida (SB), vrozený rozštěp páteře, je jednou nejčastějších vrozených vad. Patří do rodiny defektů vývoje neurální trubice – NTD, které postihují okolo 0,2 % narozených dětí. Podstatou SB je nedokonalé uzavření páteře – obratlových oblouků. K této poruše může dojít okolo 29. dne těhotenství. Nejčastěji se SB nachází v oblasti bederní páteře a níže.
Méně závažnou formou je okultní spina bifida, která nevyžaduje chirurgický zásah, a která se může vyskytovat běžně u řady lidí (až 15 % populace), aniž by u nich, až na výjimky, způsobovala nějaké závažnější potíže. U této formy je postižen jeden nebo více obratlů, mícha je nedotčena. Vznik SB podmiňuje nedostatek kyseliny listové (vitamin skupiny B, označovaný také jako vitamin B9), resp. porucha při jejím metabolismu. SB je do jisté míry zatížena dědičností, a proto by ženy s okultní SB měly užívat vysoké dávky kyseliny listové (5 mg denně) jako embryoprotektiva . Tyto ženy mají geneticky podmíněné defekty v enzymech řídících metabolické procesy kyseliny listové a obvykle jim nestačí běžná doporučovaná denní dávka 0,4 mg. 
(kop)