Rozinky

Rozinky jsou pohotový pamlsek s vysokým obsahem energie a nízkým obsahem tuku, který oceňují nejen sportovci a turisté. Rozinky, které  se převážně vyrábějí sušením hroznů na slunci., obsahují řadu cenných nutrietů jako antioxidantů  ze skupiny vitaminů (A, C a E) . U rozinek byl také zjištěn významný obsah fytonutrientů, což jsou účinné antioxidanty rostlinného původu, schopné snížit riziko některých onemocnění spojených se stárnutím.  U rozinek byla pomocí metody pro stanovení míry účinnosti antioxidantů zjištěna výrazně vyšší hodnota tzv. antioxidační kapacity ve srovnání s pomeranči či brokolicí. Vysoká antioxidační kapacita je podmíněna vysokým obsahem polyfenolových látek, jako flavonolových glykosidů a fenolových kyselin. V rozinkách byl objeven také inulin , který představuje zdroj živin pro příznivou střevní bakteriální mikrofóru a vytváří tím vhodné podmínky pro zdravý růst buněk tlustého střeva, což představuje účinnou prevenci proti nádorovým onemocněním. Nejnovější výsledky výzkumů naznačují, že sladké a lepkavé rozinky neškodí zubům ani dásním, ale naopak prospívají jejich zdraví. V rozinkách bylo identifikováno pět fytochemikálií – antioxidantů rostlinného původu, včetně kyseliny oleanolové, jež podle laboratorních testů zpomaluje a zastavuje růst dvou druhů bakterií běžně se vyskytujících v ústech: Streptococcus mutans, způsobující  zubní kaz a  Porphyromonas gingivalis, vyvolávající onemocnění dásní.  Fytocheminkálie zabraňují ulpívání bakterií na povrchu zubů a následné tvorbě zubního plaku, který je rizikový pro vznik zubního kazu. Zatím není stanoveno, kolik rozinek by měl člověk sníst, aby i jeho zuby a dásně byly zdravější. 

 

Možná zdravotní rizika

Sušené ovoce někdy bývá ošetřeno sířením pro ochranu před oxidací a vyblednutím barvy.  Oxid siřičitý a siřičitany použité jako přídatné látky v koncentracích vyšších než  10 mg/kg nebo 10 mg/l (vyjádřeno jako oxid siřičitý) jsou uvedeny v seznamu alergenních složek stanovených v příloze č. 1 vyhlášky č. 113/2005  jako alergenní složka musí být zřetelně označeny názvem alergenní složky ve složení potraviny.  Konzumace většího množství sířené pochoutky múže vyvolat žaludeční potíže, bolest hlavy, a u astmatiků i dýchací potíže.  Maximální množství oxidu siřičitého  a jeho sloučenin používaných též jako antioxidantů při výrobě potravin je stanoveno ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 304/2004.  

Výsledky kontrol dozorových orgánů u nás i ve světě ukazují, že rozinky mohou být kontaminovány dalšími zdraví škodlivými látkami, např. pesticidy, které se používají při ošetření vinné révy, nebo mykotoxiny, které jsou produkovány plísněmi, přítomnými jako důsledek  nevhodných technologických postupů při výrobě a skladování.  SZPI např. v r. 2005 zjistila přítomnost nebezpečného ochratoxinu A u vzorku rozinek z Uzbekistánu,  výskyt plísní byl zjištěn u 5 vzorků rozinek z Íránu.   

 

Doporučení pro nákup a skladování v domácnosti

Rozinky je nejvhodnější nakupovat  jako vážené nebo balené do průhledných obalů, což spotřebiteli umožní posoudit jejich kvalitu a zkontrolovat, zda nejsou vysušené či  poškozené.  Při nákupu rozinek balených do uzavřených neprůhledných obalů se vyplatí volit výrobky produkované nebo balené firmou s dobrou pověstí. 

Rozinky mohou být skladovány v uzavřených obalech při pokojové teplotě po několik měsíců

Čerstvost rozinek lze prodloužit jejich skladování v chladničce ve vzduchotěsné dóze, ve které jsou zároveň chráněny i před vysycháním. Rozinky lze takto uchovávat až po dobu jednoho roku. (mch)

Nutriční složení rozinek bez jadérek na základě dat dostupných v aktuální verzi Databáze složení potravin ČR.
Nutriční složení rozinek s jadérky na základě dat dostupných v aktuální verzi Databáze složení potravin ČR