Prodej ze dvora

Živočišné produkty mohou být v malém množství prodávány přímo konečnému spotřebiteli nebo prostřednictvím maloobchodní prodejny, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve vyhlášce 289/2007.
V případě čerstvého drůbežího masa, králíků a zvěřiny se za malé množství považuje 10 kusů drůbeže nebo králíků během týdne, 30 % kusů zvěřiny lovcem odlovené během roku. Na mase musí být uvedeno „není veterinárně vyšetřeno – určeno k tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“ a v případě zvěře „Zvěř byla vyšetřena proškolenou osobou – určena k tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“.
Syrové mléko může být (s výjimkou ovčího a kobylího) prodáváno v malých množstvích v místě výroby přímo spotřebiteli se souhlasem krajské veterinární správy, pokud pochází od zdravých zvířat z chovu prostého nebezpečných nákaz.
Prodávat se musí v místě odděleném od stájí (příp. od mléčnice) a na viditelném místě musí být umístěno upozornění „Syrové mléko před použitím převařit“. Není-li syrové mléko prodáno do 2 h po nadojení, musí být zchlazeno na 8 ºC a prodáno do 24 h. Za malé množství se považuje množství mléka odpovídající denní spotřebě domácnosti spotřebitele.
Vejce mohou být prodávána v malých množstvích (do 60 kusů) přímo z hospodářství nebo na tržištích. V místních maloobchodních prodejnách mohou být vejce prodávána (nejvýše 60 kusů týdně), pokud jsou prosvícená a pokud jsou viditelně umístěny údaje o minimální trvanlivosti a o chovateli. Čerstvá vejce mohou být prodána nejpozději do 21 dnů po snášce, doba minimální trvanlivosti je 28 dní po snášce.
Včelí produkty prodávané v domácnosti či hospodářství, v tržnici nebo prostřednictvím maloobchodu na území okresu musí pocházet od zdravých včelstev . Med musí být chráněn před slunečním zářením, za malé množství se považuje, pokud nepřevyšuje 2 t ročně. Med prodávaný prostřednictvím maloobchodu nesmí být prodáván dále.
Při označování medu se uvádí jméno a adresa včelaře, údaj o původu, (tzn. med květový ze sladkých šťáv květů rostlin, nebo medovicový z výměšků hmyzu sajícího z rostlin), údaj o množství a datum trvanlivosti. Mohou být uvedeny údaje o konkrétním místě původu, zda je med jednodruhový nebo smíšený, z jakého druhu rostliny převážně pochází. Za kvalitu medu včelař sám ručí (trvanlivost medu je ca 2 roky). (sk)