Plasty

Všechny materiály, které přicházejí do kontaktu s potravinami musí splňovat legislativní požadavky na bezpečnost (viz Obaly). Platí to i pro plasty, které se využívají ve výrobě jako pracovní plochy, potrubí, těsnění, transportní pásy aj., jako obalový materiál ve formě fólií, lahví, tácků, misek, ale i jako nádobí, příbory apod.
Plasty použité pro různé potraviny musí splňovat rozdílné funkční a bezpečnostní požadavky. Např. součásti některých strojů musí být odolné vůči vysokým příp. nízkým teplotám a čisticím a sanitačním prostředkům, pro balení vakuové nebo v atmosféře plynů je důležitá neprostupnost fólie pro plyny, pro mikrovlnný ohřev je důležitá odolnost misek (vůči elektromagnetickému záření), pro obaly na potraviny s vysokým obsahem tuků jsou přísnější limity pro migraci rozpouštědel, změkčovadel apod.
Do mikrovlnné trouby jsou nevhodné pěnové tácky i běžné plastové misky, neboť nejsou stabilní při vysokých teplotách a při jejich tavení nebo deformování mohou vznikat nebezpečné látky. Pro přípravu pokrmů s vysokým obsahem tuků nebo cukrů se dokonce nehodí ani některé plastové nádoby jinak určené do mikrovlnných trub. Speciálními vhodnými plasty jsou např. výrobky Microline nebo Tupperware.
Častou praxí v domácnosti je opakované používání plastových obalů od potravin k ukládání dalších potravin. Je třeba vždy zvážit, zda je možné umýt je tak, aby neznamenaly riziko druhotné kontaminace. Např. tácky od masa nebo obaly od vajec rozhodně nejsou bezpečné.
Materiál použitý pro výrobu obalu bývá na obalu uveden (zkratkou nebo číselným kódem – viz tabulka), aby spotřebitel byl informován o možnostech zacházení s tímto odpadním materiálem. Někdy se plastové materiály kombinují (např. PE/PP) kvůli dosažení požadovaných vlastností (kombinace nepropustnosti, tepelné stability, pevnosti aj.).
 
Nejběžnější plasty a příklady použití pro potraviny
Zkratka
Název plastu
Číselný identifikační kód uváděný na obalu
Potravinářské využití
PET
polyethylentereftalát
1
láhve na nápoje sycené CO2
HDPE
(PE-HD)
vysokohustotní polyethylen
2
obaly na potraviny, obaly do mrazniček („mikroten“),
LDPE
(PE-LD)
nízkohustotní polyethylen
4
smrštitelné obaly, víčka na láhve, potahování hliníkových a papírových obalů atd.
 
PP
polypropylen
5
nádoby a potrubí na horkou vodu, nádoby do mikrovlnky
PS a pěnový PS
polystyren
6
plastové příbory, podložní misky
 
Plastové potravinářské obaly lze po třídění relativně dobře recyklovat i proto, že na rozdíl od jiných plastů neobsahují problematické chemické látky. Tahounem recyklace plastů jsou PET lahve (i ty se ještě třídí podle barev). Recyklovaný plast se používá na různé stavební prvky nebo např. na zatravňovací dlaždice. Někteří zpracovatelé mají zájem jen o PET a ostatní dodávají jako palivo. (sk)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin