Označování tuků

Roztíratelné tuky
Máslo margaríny a směsné tuky (z rostlinných a živočišných tuků) tvoří skupinu označovanou jako roztíratelné tuky, u nichž musí být vždy uvedeno datum použitelnosticelkový obsah tuku v % a v případě směsných tuků i podíl jednotlivých obsažených tuků (rostlinný, mléčný nebo jiný živočišný; % ve výrobku při výrobě).
Označení máslo je přípustné jen pro výrobek výhradně z mléčného tuku – musí obsahovat min. 80 % (ale méně než 90 %) mléčného tuku, max. 16 % vody (a max. 2 % mléčných „netuků“ v sušině). Jako „čerstvé“ se označuje máslo do 20 dnů od data výroby, jako „stolní“ máslo skladované nejdéle 24 měsíců při mrazírenských teplotách (na stolním másle musí být uvedeno datum výroby).
Název „tradiční máslo“ přísluší výrobku stloukanému z mléka či smetany přímo.
Při splnění zvláštních požadavků předpisu ES lze použít název „České smetanové máslo“.
Pozor musí spotřebitelé dávat na výrazy podobné máslu – např. polský výrobek „maslíčko“ je směsný tuk, o němž však bylo soudem rozhodnuto, že za základ názvu nebylo použito slovo „máslo“ s dlouhým „á“.
Název „margarín (uvedený bez jakéhokoli přívlastku označujícího snížený obsah tuku) přísluší výrobku z rostlinného a/nebo živočišného tuku (nemusí vůbec obsahovat mléčný tuk) v tuhém tvárném stavu, který musí obsahovat min. 80 % (ale méně než 90 %) tuku.
Název „směsný tuk“ přísluší výrobku z rostlinného a/nebo živočišného tuku s obsahem nejméně 10 a nejvýše 80 % mléčného tuku, u nějž celkový obsah tuku je min. 80 % (ale méně než 90 %).
Označení „rostlinný“ v názvu roztíratelného tuku (nebo označení rostlinného druhu např. „slunečnicový“) lze použít jen u výrobků vyrobených výhradně z rostlinného tuku (připouští se odchylka – max. 2 % živočišných tuků z celkového obsahu tuku).
Použije-li se název „máslo (margarín, směsný tuk) se sníženým obsahem tuku“ (nebo „třičtvrtětučné“) musí výrobek obsahovat min. 60 %, max. 62 % tuku.
Použije-li se název „máslo (margarín, směsný tuk) s nízkým obsahem tuku“ (nebo „nízkotučné“ či „polotučné“) musí výrobek obsahovat min. 39 %, max. 41 % tuku.
Při použití označení „pomazánkové máslo“, musí výrobek obsahovat min. 31 % mléčného tuku.
V případě, že výrobek má jiný obsah tuku než výše uvedená rozpětí, je označen jako „roztíratelný tuk“ (příp. s doplňkem „mléčný“ či „směsný“).
Názvy výrobků mohou být doplněny o rostlinný či živočišný druh tuku nebo o účel použití výrobku. Také musí být uveden obsah přidané soli.
Rostlinné oleje
Oleje, které se získávají ze semen, plodů nebo jader plodů olejnatých rostlin se označují jako „rostlinné“ nebo slovem vyjadřujícím rostlinný druh, a uvádí se, zda jsou jedno- nebo vícedruhové. Zvláštní předpisy ES platí pro olivový olej.
Vyšší výživovou hodnotou se vyznačují oleje vyrobené šetrnými postupy, při kterých nedochází ke změnám charakteru oleje jako:
 „Olej lisovaný za studena“ vyráběný pouze mechanickými postupy vyluhování nebo lisování bez tepelného ohřevu a jen s použitím mechanických operací k čištění.
„Panenský olej“ vyráběný pouze fyzikálními postupy vyluhování nebo lisování, použitím ohřevu do teploty 50 ºC a za použití výhradně mechanických operací k čištění.
Ostatní tuky
Podle fyzikálního charakteru se tuky (rostlinné i živočišné) označují jako ztužené, pokrmové, roztíratelné (viz výše), tekuté emulgované. Rozdíl mezi ztuženými a pokrmovými tuky spočívá především v procesu jejich výroby. Tekuté emulgované tuky jsou vyráběny jako směsi tuhých tuků s oleji, mají obsah tuku 10 až 90 % a jsou při teplotě 20 oC tekuté.
Živočišné tuky, které se získávají z poživatelných tukových tkání jatečných zvířat nebo mořských živočichů se označují jako „živočišné“ nebo slovem vyjadřujícím živočišný druh.
Jako "vepřové sádlo" se označí vepřový tuk získaný škvařením pouze syrového vepřového sádla hřbetního a plstního.
Jako "výběrový hovězí lůj" se označí hovězí lůj získaný tavením pouze syrového hovězího loje ledvinového, osrdečníkového, obžaludkového a střevního při nízké teplotě .
Živočišné tuky a oleje a roztíratelné tuky mají být uchovávány při teplotě do 15 oC, ostatní tuky a oleje do 20 oC. (sk)