Noni

V poslední době se projevil velký zájem o exotické plody kvůli jejich zvláštním účinkům na zdraví. Patří mezi ně i rostlina Morinda citrifolia patřící do čeledi Rubiceae. Pochází původně z Indie, během kolonizace se dostala do oblastí Fidži, Tahiti a Havaje, kde se dodnes pěstuje a její plody a kořeny se zpracovávají na nejrůznější léčivé extrakty. Jako nápoj se tato šťáva v Polynésii a jihovýchodní Asii obvykle konzumuje ve směsi s jinými šťávami (např. z hroznů a borůvek). Tvrdí se o ní, že zmírňuje příznaky řady onemocnění, včetně diabetu a Crohnovy choroby, že má revitalizující a antioxidační účinky, což však nebylo vědecky jednoznačně potvrzeno.
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o produkt, který nebyl dosud v Evropě jako potravina konzumován, musel být schválen jako „potravina nového typu“, aby mohl být uváděn na trh. První společností, která žádala o schválení této tahitské šťávy pro použití v nápojích byla Morinda Inc. (USA) – rozhodnutí 2003/426/ES – následovaly další firmy. Při mírné konzumaci této šťávy zřejmě nejsou problémy, ale vyskytly se námitky ohledně bezpečnosti v případě vysokého konzumovaného množství (prověřují se dva případy hepatoxicity v Rakousku, není jednoznačný názor na obsah kyseliny tříslové, která v EU není schválena jako aditivum).
Dosud není rozhodnuto o schválení žádostí na používání sušených plodů noni, dřeně a koncentrátů do potravin z cereálií, brambor, masa, ryb, do nápojů, omáček a ochucovadel.
Jsou rozporné názory na přítomnost genotoxického antrachinonu a existují pochybnosti, zda nedochází k poškození jater. Obavy jsou z toho, aby spektrum aplikací nebylo příliš široké. (sk)