Metabolit

Látky, které vstupují do těla, se obvykle přeměňují na jiné chemické látky, které se nazývají metabolity. Některé metabolity představují riziko pro spotřebitele.
Metabolity se dělí na primární a sekundární.
Primární metabolity se přímo účastní normálního růstu, vývoje a reprodukce.
Sekundární metabolity jsou organické látky vznikající v těle organismů, které se však přímo nepodílí na procesu růstu, vývoje či rozmnožování daného organismu. Jejich nedostatek nezpůsobuje okamžitou smrt, ale v dlouhodobém časovém rozmezí snižuje např. odolnost organismu. Některé sekundární metabolity se zdravotním prospěchem (většinou jde o antioxidanty) se extrahují ze zdroje a používají se k obohacování potravin (např. fenolové látky z rostlin, viz resveratrol). Mykotoxiny jsou toxické sekundární metabolity toxinogenních plísní. Jejich přítomnost v potravinách představuje zdravotní riziko.
(kvas)