Kyselina eruková

Kyselina eruková (systematický název kyselina (Z)-dokos-13-enová) je mononenasycená omega-9 mastná kyselina, vzorec CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11COOH, označovaná jako 22:1 ω-9. Je složkou brukvovitých rostlin, především semen řepky a hořčice, kde tvoří až 40–50 % mastných kyselin. Trans-izomer kyseliny erukové je znám jako kyselina brasidová.
Kyselina eruková je jedovatou rostlinnou kyselinou, je kardiotoxická. U pokusných zvířat krmených stravou bohatou na kyselinu erukovou bylo prokázáno, že se může rozvinout myokarditida, myokardiální fibróza a akumulují se lipidy v srdci.Eruková kyselina je ze zdravotního hlediska jednoznačně nežádoucí složkou řepkového oleje. Proto byl cílevědomou prací mnoha šlechtitelských týmů v Evropě a v Kanadě obsah této mastné kyseliny snížen na zlomek původního obsahu, který činil cca 45 %.
Od roku 1975 se v České republice pěstují tzv. bezerukové odrůdy řepky. Termín bezerukové odrůdy byl a stále je oficiálně používán, po roce 1975 se takto začaly označovat odrůdy, u nichž byl obsah kyseliny erukové snížen z původní téměř poloviny všech mastných kyselin na hodnotu nepřevyšující 5 %. Současná terminologie připouští jak pojem nízkoerukové, tak bezerukové odrůdy řepky a jedná se prakticky o totéž. Reálný obsah kyseliny erukové v těchto odrůdách se pohybuje mezi 0,3 – 0,5 %.

V novém nařízení Komise (EU) č. 696/2014 se doplňuje  k nařízení (ES) č. 1881/2006 nový oddíl 8 „Toxické látky obsažené v rostlinách“.

Oddíl 8: Toxické látky obsažené v rostlinách

Potraviny (1)

Maximální limity  (g/kg)

8.1

Kyselina eruková

8.1.1

Rostlinné oleje a tuky

50

8.1.2

Potraviny obsahující přidané rostlinné oleje a tuky s výjimkou potravin uvedených v bodě 8.1.3

50

8.1.3

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa

10

(ber, 2014)

Legislativa:
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 696/2014 ze dne 24. června 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kyseliny erukové v rostlinných olejích a tucích a potravinách obsahujících rostlinné oleje a tuky
Vyhláška o obsahu kyseliny erukové v některých potravinách (2012)

Odkazy:
http://www.olejnadzlato.cz/myty-o-repkovem-oleji-1/
Katalog krmiv – antinutriční látky: Kyselina eruková, web2.mendelu.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_erukov%C3%A1
http://www.biotox.cz/toxikon/rostliny/kyseliny.php
Brokolice nemusí být pouze prospěšná pro zdraví. Obsah kyseliny erukové v brokolici“ (2002)