KTJ

KTJ je česká verze zkratky cfu, z anglického terminu „colony forming unit“, tedy kolonii tvořící jednotka. Mikrobiologové při zjišťování počtu bakterií nebo jiných mikrobiálních buněk vycházejí z předpokladu, že jedna buňka se může na pevném médiu namnožit na kolonii buněk. Zkratka KTJ, která je v mikrobiologii používána, tedy vyjadřuje celkový počet životaschopných buněk. KTJ se stanovuje plotnovými metodami, kdy zkoumaný vzorek se nanese na Petriho misku s pevným médiem a po inkubaci se spočítají vytvořené kolonie. (mch)