Kalysteginy

Kalysteginy patří do početné skupiny přírodních alkaloidů a byly poprvé identifikovány v roce 1986. Jedná se o látky, které byly nalezeny v různých potravinách z čeledi lilkovitých (Solanaceae), zejména v bramborách a lilku. Vysoké hladiny kalysteginů byly zjištěny například v potravinách jako jsou brambory, paprika nebo lilek. Největším zdrojem kalysteginů jsou vzhledem ke konzumovanému množství nejspíše brambory. Původně se předpokládalo, že se kalysteginy vyskytují pouze v kořenech rostlin. Později se ukázalo, že téměř všechny rostliny, které obsahují kalysteginy v kořenech, obsahují vyšší hladiny těchto látek i v nadzemních částech. Kulinární zpracování potravin jako je vaření, pečení, smažení či mikrovlnný ohřev snižuje obsah kalysteginů až o desítky procent. Zdá se, že během některých procesů se jejich obsah může i zvýšit.

Biologická aktivita a potenciální toxicita kalysteginů souvisí s jejich schopností inhibovat glykosidasy a blokovat metabolismus sacharidů. V roce 2019 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) publikoval zprávu, ve které shrnuje získané informace o možné toxicitě kalysteginů. Hlavním závěrem zprávy je, že dostupné údaje neumožňují vyvodit závěry o možných toxických účincích kalysteginů na lidský organismus nebo hospodářská zvířata a je potřeba získat více údajů.

Chemická struktura kalysteginu A3

Chemická struktura kalysteginu B1

Zdroj:

Zpráva úřadu EFSA

Dokument ,,Toxické alkaloidy v potravním řetězci člověka“ Vědeckého výboru pro fytosanitární a životní prostředí