Furan

Furan“ je triviální název pro 1,4-epoxy-1,3-butadien, označovaný také jako furfuran nebo oxol. Někdy bývá nesprávně zaměňován s termínem „furany“, používaným k označení některých sloučenin podobných dioxinu, nazývaných dibenzofurany, a dalších nepříbuzných sloučenin jako kupř. nitrofurany. Furan se používá v některých odvětvích chemického průmyslu a může se občas vyskytnout i v potravinách.

Furan je bezbarvá, těkavá kapalina, považovaná Mezinárodním úřadem pro výzkum rakoviny za potenciálně karcinogenní. Přestože existuje několik verzí o způsobu tvorby furanu v potravinách, přesný mechanismus jeho vzniku není znám. Jedním z důležitých faktorů přispívajících k jeho tvorbě je ale zvýšená teplota, což bylo potvrzeno výzkumy FDA, které prokázaly, že furan se tvoří v řadě potravin, které procházejí tepelnou úpravou, včetně konzervovaných výrobků v nejrůznějších obalech (plechovky, sklenice), jako jsou polévky, omáčky, fazole, těstovinové pokrmy a dětská výživa.    (kop)