Furan

Furan a alkylfurany, které zahrnují methylfurany jako 2-methylfuran, 3-methylfuran a 2,5-dimethylfuran, jsou kontaminující látky vznikající v potravinách při jejich tepelném zpracování. Prekurzory furanu mohou být: askorbová kyselina, aminokyseliny, sacharidy, nenasycené mastné kyseliny nebo karotenoidy.

Bylo zjištěno, že furan a alkylfurany se vyskytují zejména v kávě, konzervované dětské výživě, instantních polévkách, bramborových lupíncích, ovocných šťávách, snídaňových cereáliích, sušenkách, krekrech a křupavém chlebu.

V experimentálních studiích se zvířaty bylo prokázáno, že je furan hepatotoxický a může způsobovat jaterní karcinom. Na základě toxikologických studií s hlodavci byl furan organizací IARC (The International Agency on Research on Cancer) klasifikován jako potenciální lidský karcinogen (skupina 2B). Methylfurany jsou podobně jako furan hepatotoxické a možná také nefrotoxické, jak vyplývá z některých experimentů na zvířatech.

Vědecká komise pro kontaminující látky v potravinovém řetězci při Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) přijala v roce 2017 vědecké stanovisko ohledně rizik, jež přítomnost furanu a methylfuranů v potravinách představuje pro veřejné zdraví. Komise v něm dospěla k závěru, že stávající úrovně expozice furanu představují zdravotní riziko. Pokud jde o methylfurany, stanovisko obsahovalo závěr, že mohou výrazně přispívat k celkové expozici furanu a alkylfuranům, a zvyšují proto zdravotní riziko. Jelikož však o přítomnosti methylfuranů v potravinách není k dispozici dostatek údajů, doporučil úřad EFSA, aby byly v této oblasti shromážděny další údaje. V roce 2022 tak bylo v Úředním věstníku EU publikováno doporučení Komise č. 2022/495 k monitoringu obsahu furanu a alkylfuranů v určitých potravinách.

Chemická struktura furanu a některých alkylfuranů

Zdroj:

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5005

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022H0495&qid=1669666762733

Jan Velíšek, Jana Hajšlová. Chemie potravin 2, rozšířené a přepracované 3. vydání. Ossis, Tábor (2009)