Fumonisiny

Jedná se o mykotoxiny, které mohou produkovat vláknité houby rodu Fusarium, zejména druhy F. verticillioides a F. proliferatum. Z hlediska toxicity, jsou sledovány zejména fumonisiny skupiny B. Nejrozšířenější a v nejvyšších koncentracích nalézané jsou fumonisiny B1 a B2, případně B3. Významné jsou také tzv. modifikované formy fumonisinů, zejména pak hydrolyzované a částečně hydrolyzované fumonisiny.

Fumonisiny se vyskytují v cereáliích, nejčastěji pak v kukuřici a kukuřičných výrobcích. Často jsou nalézány i v krmivech. Přítomnost těchto mykotoxinů byla prokázána také v rýži, v prosu a dalších potravinách. Nařízení č. 1881/2006 stanovuje maximální limity fumonisinu B1 a B2 (jako suma) v kukuřici a v některých kukuřičných výrobcích (včetně výrobků pro kojence a malé děti).

Fumonisiny jsou relativně stabilní i při vyšších teplotách. Například při pečení muffinů (220 °C) z kontaminované kukuřičné mouky došlo k pozorovanému snížení obsahu fumonisinů B1 a B2 až po 25 minutách.  Literatura uvádí, že u koní způsobují mykotoxikosu zvanou ELEM (Equine LEucoencephaloMalasia), u prasat je popsán edém plic, u člověka působí toxicky na játra a ledviny a mohou působit také jako možné karcinogeny (podle IARC z roku 2002 kategorie 2B).

Zdroj:

Jan Velíšek, Jana Hajšlová. Chemie potravin 2, rozšířené a přepracované 3. vydání. Ossis, Tábor (2009)

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5172

Související články z portálu Bezpečnosti potravin