Fumonisiny

Fumonisin B1 je nejrozšířenější zástupce skupiny toxinů (mykotoxinů), které produkují četné species plísně Fusarium (např. F. moniliforme a F. proliferatum) vyskytující se hlavně na kukuřici. Ke kontaminaci kukuřice fumonisinem B1 dochází na celém světě (na úrovni mg/kg). Teplé a vlhké počasí představuje příznivé podmínky pro tvorbu fumonisinů.

Člověk denně přijímá fumonisiny v množství mikrogramy (0,000 001 g) až miligramy (0,001 g), přičemž větší příjem je v oblastech, kde je kukuřice hlavní složkou stravy.

Fumonisiny se projevují u člověka i zvířat řadou účinků. Ukázalo se, že u všech testovaných zvířat působí fumonisin B1 toxicky na játra a ledviny. U prasat způsobují fumonisiny plicní edém. Má se zato, že fumonisiny mají vliv na vývoj rakoviny jícnu u člověka.

Více informací o mykotoxinech (aflatoxinech, trichotecénách: T-2, DON, fumonisinech, ochratoxinech, zearalenonu, patulinu, ergotových alkaloidech, citrininu, moniliforminu, sterigmatocystinu, cyklopiazonové kyselině). (kvas)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin