Ekologická produkce

Ekologie
Ekologie je věda zaměřená na „dobré“ vzájemné vztahy organizmů a člověka a na šetrný přístup člověka k životnímu prostředí a dotýká se řady výrobních oborů. Ekologický přístup znamená především co největší omezení škod způsobených výrobou a v lepším případě i zlepšení dosavadního stavu.
Ekologické zemědělství
Ekologické zemědělství je tedy takové, které respektuje citlivé vztahy mezi člověkem a přírodou, programově se zříká ekologicky a zdravotně rizikových prostředků intenzivního, chemizovaného zemědělství. Cílem je produkce kvalitních potravin a krmiv, udržení dlouhodobé úrodnosti půdy, šetrného hospodaření v krajině, ochrany vod, vytváření pracovních příležitostí a udržení osídlení venkova. Hospodařit ekologicky znamená v souladu s přírodou, předcházet problémům se škůdci a chorobami, příp. využívat biologických metod k jejich regulaci, nepoužívat umělé chemické prostředky (pesticidy a umělá hnojiva) poškozující prostředí a ohrožující zdraví lidí, chovat všechna domácí zvířata důstojným způsobem, respektovat jejich přirozené požadavky a chování (včetně volného výběhu a přírodních krmiv). To ovšem není zadarmo – ceny bioproduktů jsou vyšší.
Pro získání oprávnění označovat produkty jako ekologické (viz Značka BIO) musí zpracovatel dodržovat a dokumentovat použité postupy a je kontrolován.
Biopotraviny, tzn. produkty ekologického zemědělství nebo z nich zpracované výrobky musí být vyrobeny podle stanovených pravidel a ověřovány kontrolní a certifikační organizací.
 
Významným subjektem je svaz Pro-bio, celostátní nevládní organizace sdružující rolníky, zpracovatelské a obchodní organizace, spotřebitele, školy a podniky služeb orientující se na ekologické zemědělství a uplatnění jeho produktů. (sk)