Bezlepkové pivo

Vzhledem k velmi rozšířené celiakii a zároveň i k oblibě piva se stalo jedním ze současných trendů i bezlepkové pivo. Při jeho výrobě je obvyklý slad z ječmene či pšenice nahrazován sladem z bezlepkových obilovin jako je pohanka, proso aj., nebo jsou vyvíjeny zvláštní technologie na snižování obsahu lepku.

Složkou lepku, která způsobuje celiakům problém je prolamin (v případě ječmene se nazývá hordein, v případě pšenice gliadin). Pivo sice obsahuje pouze asi 0,3 % bílkovin nebo polypeptidů, ale vzhledem k tomu, že jejich hlavním zdrojem je obilný slad, byl v různých pivech zjištěn obsah lepku 3 – 42 mg/l (nejvyšší v pivech z pšeničného sladu). Uvádí se, že u osob s celiakií je maximální tolerovatelný denní příjem lepku 10 mg, ale jsou známy případy, že již 1 mg lepku se projevuje sníženou využitelností stravy. Tolerovatelný příjem by tak mohl být překročen při konzumaci pouhé sklenice obvyklého piva.

Pro označování výrobků platí tato pravidla:
 –  potravinu lze označit za „bez lepku“ při obsahu lepku max. 20 mg/kg
 –  nebo jako potravinu s „velmi nízkým obsahem lepku“ pokud je obsah lepku max. 100 mg/kg

Na světovém trhu je již k dispozici řada výrobků, v nichž je obsah lepku cíleně snížen. V ČR vyrobil první pivo určené speciálně celiakům Žatecký pivovar (v r. 2010). Jedná se o světlý ležák Celia vyrobený patentovaným postupem. Obsah lepku je pod 0,5 mg/100 ml. Ječný slad je částečně nahrazen pohankou a speciálními druhy prosa a kromě toho je obsah lepku snižován zvláštním technologickým postupem. Pivo Celia vykazuje senzorické vlastnosti obvyklého českého piva (stupňovitost 11 % a obsah alkoholu 4,5 % vol) a získalo cenu F. O. Poupěte za mimořádný společenský přínos k rozvoji českého pivovarnictví udělovanou Českým svazem pivovarů a sladoven. (sk, tur, 04/2020)