BADGE

BADGE = bisfenol-A-diglycidylether nebo také 2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan je syntetický produkt bisfenolu A (BPA) a je získáván reakcí právě s BPA a epichlorhydrinem. BADGE je základní látka, z které jsou vyráběny epoxy pryskyřice, které jsou součástí vnitřních vrstev konzerv obsahujících potraviny či nápoje, do kterých mohou rezidua BADGE migrovat. BADGE byl detekován v nealkoholických nápojích (5 µg/kg) nebo v konzervovaném tuňákovi (24 – 90 µg/kg). Ve srovnání s BPA jsou toxikologické efekty BADGE jen málo zkoumány a popsány.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin došel v roce 2004 k závěru, že BADGE, BADGE.H2O a BADGE.2H2O nevyvolávají obavy ohledně karcinogenity a genotoxicity in vivo a že pro BADGE, BADGE.H2O a BADGE.2H2O lze stanovit přijatelný denní příjem ve výši 0,15 mg/kg tělesné váhy. Podle nařízení Evropské Komise 1895/2005 má suma BADGE a jeho derivátů, tj. BADGE.H2O a BADGE.2H2O, specifický migrační limit (SML) 9 mg/kg (suma chlorhydrinů BADGE má SML 1 mg/kg). Výjimku zde tvoří velké vysoko objemové kontejnery, pro které SML BADGE určen není.

V ČR reguluje přípustná množství BADGE vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 (v aktuálním znění) o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy.
(sk, akt. 2020) 

Chemická struktura BADGE:  

  
  
 
 
 

Zdroj:
Nařízení komise (ES) č. 1895/2005 ze dne 18. listopadu 2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami;
Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food (AFC) on a request from the Commission related to 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propane bis(2,3-epoxypropyl)ether (Bisphenol A diglycidyl ether, BADGE). The EFSA Journal (2004) 86, 1-40. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/86
Joung Boon Hwang , Subi Lee , Jung Eun Lee , Jae Chun Choi , Se-Jong Park & Yunsook Kang (2020). LC-MS/MS analysis of BADGE, NOGEs, and their derivatives migrated from food and beverage metal cans, Food Additives & Contaminants: Part A, 37:11, 1974-1984. DOI: 10.1080/19440049.2020.1791974, To link to this article: https://doi.org/10.1080/19440049.2020.1791974 ;
AnnaMarqueno, Elisabet Pérez-Albaladejo, CintiaFlores, EncarnaciónMoyano, CintaPorte (2019). Toxic effects of bisphenol A diglycidyl ether and derivatives in human placental cells. Environmental Pollution 244 (2019) 513 – 521. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.10.045