Azaspiracidy

Azaspiracidy (AZA) predstavují nové zástupce mořských fykotoxinů nalezených v roce 1995 na pobreží Irska. V listopadu 1995 tam onemocnělo nejméně osm osob po konzumaci slávek jedlých (Mytilus edulis). Z masa těchto mlžů bylo později izolováno pět strukturně podobných látek: azaspiracidy AZA-1 až AZA-5 a později ještě také AZA-6 až AZA-11. AZA se liší od všech až dosud známých mořských toxinů. Ke klinickým projevům AZA patří poruchy zažívacího ústrojí, jater a slinivky, ale v pokusech na myších rovněž svalová paralýza, tedy i neurotoxické účinky. Mechanismus toxického účinku AZA zůstává dosud nejasný. Základní informace o chemické struktuře a nejdůležitějších projevech intoxikace těmito látkami jsou uvedeny zde.
Případy výskytu AZA v potravinách jsou předmětem hlášení v systému RASFF.

Další informace viz Mořské biotoxiny