Antimikrobiální prostředky

Jde o sloučeniny, které v nízkých koncentracích působí proti mikroorganismům a vykazují selektivní toxicitu vůči nim. Termín zahrnuje jakoukoliv látku přírodní, syntetické nebo semisyntetické povahy, která se používá k usmrcení nebo inhibici růstu mikroorganismů (bakterií, plísní, protozoí a virů).
Mezi antimikrobiální prostředky patří:
– jiné látky.
(kvas)