Alergie na korýše

Alergie na korýše patří k nejčastějším potravinovým alergiím a může způsobovat reakce ohrožující život. Byly dobře popsány hlavní alergeny, korýši však obsahují řadu dalších alergenů způsobujících reakce u menšího počtu osob.
Hlavním alergenem korýšů je svalová bílkovina tropomyosin. Tropomyosiny v různých korýších vykazují vzájemnou podobnost, což vede ke značné zkřížené reakci a zkřížené senzibilizaci v rámci korýšů. Existují zkřížené reakce také mezi korýši a měkkýši, především sépií, dále mezi korýši a hlemýždi, roztoči a šváby zřetelně způsobené tropomyosinem (uvedený alergen se nachází v řadě živočišných druhů). Není známa zkřížená reakce tropomyosinu mezi korýši a obratlovci (rybami). Tropomyosin obratlovců není alergenní.
Korýši obsahují rovněž řadu minoritních alergenů, které mohou způsobovat alergii více či méně specifickou pro určitý druh. Minimálně 80 % osob alergických na garnáty reaguje na tropomyosin. Alergen obrovského tygřího garnátu (Penaeus monodon), který byl popsán teprve v roce 2003 pomocí proteomiky a imunologické analýzy, je argininkináza.
 
Vliv zpracování
Tropomyosiny jsou odolné k teplu a alergizující potenciál korýšů není příliš ovlivňován zpracováním – výrobou potravin.
 
Prahové dávky
Existuje málo informací o nejnižší dávce korýšů, která způsobuje klinickou reakci. Ve studiích DBPCFC byly popsány reakce osob na 14–16 g garnátů (asi 4 středně velké garnáty) nebo na ekvivalentní množství extraktu garnátů (méně než 32 mg proteinu).
 
Na rozdíl od alergie na mléko, vejce, pšenici a sóju, která se s věkem vytrácí, alergie na korýše zůstává po celý život. Žádný korýš není bezpečný. Reakce mohou být velmi vážné.
(kvas)