Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Tendry EFSA: příprava zprávy EU o zoonózách a TSE, školení IUCLID, kontrola kvality sekvenování DNA u GMO do kategorie

Aktuality > Aktuality
Granty a výběrová řízení > Granty a výběrová řízení

Tendry EFSA: příprava zprávy EU o zoonózách a TSE, školení IUCLID, kontrola kvality sekvenování DNA u GMO

Vydáno: 29.7.2020
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Aktuální výběrová řízení vypsaná EFSA (červenec 2020)

Příprava výroční zprávy EU o zoonózách
EFSA zahájil výběrové řízení za účelem uzavření smlouvy na přípravu výroční zprávy EU o zoonózách za rok 2020 a další tři následující roky a to na základě dat zaslaných členskými i nečlenskými státy EU v souladu se směrnicí 2003/99/EC. Dalším předmětem smlouvy bude vytvoření interaktivního nástroje k on-line vizualizaci dat a mapování, přičemž zdrojem dat členských států o zoonózách a ohniscích chorob vyvolaných původcem v potravinách bude datový sklad EFSA.
Ve zprávě sestavené v souladu s přístupem „Jedno zdraví“ EFSA a ECDC přeloží tyto vědecké důkazy o zoonózách a ohniscích chorob do jasných, přístupných a smysluplných sdělení, respektujících potřeby různých skupin veřejnosti.
Veškeré podklady k výběrovému řízení naleznete na elektronickém tržišti EU (TED)

Školení IUCLID
Cílem výběrového řízení je uzavřít smlouvu na dodávky následujících služeb: 1) analýza a inventura současných školicích materiálů pro databázi IUCLID, jejich zpřístupnění veřejnosti; 2) příprava technické dokumentace k podpoře žadatelů připravujících žádosti o posouzení pesticidů v IUCLID a vědců, kteří posuzují zaslané informace; 3) příprava školicích materiálů pro osoby zainteresované na schvalovacím procesu pesticidů k používání databáze IUCLID; 4) realizace školení a podpora zainteresovaným; 5) podpora Helpdesku EFSA při udržování zdrojů informací pro FAQ.
Veškeré podklady k výběrovému řízení naleznete na elektronickém tržišti EU (TED).

Kontrola kvality sekvenování DNA u žádostí o uvedení na trh GMO
Cílem rámcové smlouvy je poskytovat přípravné práce pro hodnocení kompletnosti a kvality informací o sekvenování DNA v rámci molekulární charakterizace GM rostlin, poskytnutých žadateli.
Veškeré podklady k výběrovému řízení naleznete na elektronickém tržišti EU (TED).

Souhrnná zpráva EU o TSE
Cílem smlouvy je příprava souhrnných zpráv EU o monitorování přítomnosti transmisivních spongiformních encefalopatií (TSE) v letech 2020 – 2023 a přípravné práce na souhrnné zprávě za rok
2024.
Veškeré podklady k výběrovému řízení naleznete na elektronickém tržišti EU (TED).

Informaci o dalších aktuálně otevřených výběrových řízeních naleznete na webu EFSA

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021