Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Tendr EFSA: Vývoj vodítek pro zjišťování škodlivin vznikajících při úpravě vody do kategorie

Granty a výběrová řízení > Granty a výběrová řízení

Tendr EFSA: Vývoj vodítek pro zjišťování škodlivin vznikajících při úpravě vody

Vydáno: 15.3.2021
Tisk článku
Autor: KM EFSA
OC/EFSA/PREV/2021/01, termín pro přihlášení 15. 4. 2021

Účelem tendru je:

a) vyvinout vodítka, která umožní identifikovat skutečné hrozby pro lidské zdraví plynoucí z expozice škodlivým látkám, které se mohou vytvářet během zpracování vody při výrobě pitné vody.

b) vyvinout stupňovitý přístup k provádění skríninku pro určení, zda mohou být na úrovni úpraven vody ve vodě rezidua přípravků na ochranu rostlin používaných v souladu s GAP a zda tato přítomnost nemůže být vyloučena a zda se z těchto reziduí nevytváří škodlivé látky v průběhu úpravy vody. A pokud se tvoří, jak vyhodnotit dopad expozice těmto látkám na zdraví lidí a domácích zvířat.

c) Vodítka musí být zaměřená na metody chlorování a ozónování vody. Včleněna bude také metoda rychlé pískové filtrace, jako standardní činnost při úpravě povrchové vody (v případě podpovrchové vody nebude filtrace zvažována jako součást ošetření před dezinfekcí).

Termín pro přijetí nabídek: 15. 4. 2021

Veškeré informace jsou k nalezení na elektronickém tržišti EU (TED).

Informace o dalších tendrech EFSA najdete na webu Úřadu.

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021