Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Tendr EFSA: Skrínink nových chemických rizik v potravním řetězci (OC/EFSA/SCER/2020/02) do kategorie

Granty a výběrová řízení > Granty a výběrová řízení

Tendr EFSA: Skrínink nových chemických rizik v potravním řetězci (OC/EFSA/SCER/2020/02)

Vydáno: 21.7.2020
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Termín pro přihlášení do tendru: 30. 9. 2020

Cílem
této veřejné zakázky je uzavřít smlouvu na vykonávání specifických úkolů v definovaném období.

Předmětem projektu je analyzovat potraviny a krmiva a zjišťovat přítomnost chemických látek, které mohou být potenciálně rizikové. Projekt navazuje na předchozí práci, ve které bylo necílenými analýzami identifikováno 212 podezřelých chemických látek. Přítomnost těchto látek v potravinách a krmivech bude kvantifikována a bude provedeno hodnocení rizik.

Specifické cíle:

SC 1: formou skríninku sledovat 212 chemických látek, které jsou registrovány pod REACH a dosud nebyly označeny jako kontaminanty potravního řetězce a byly označeny jako vysoce prioritní prací Oltmanns et al. 2020 a v externí vědecké zprávě EFSA z roku 2019 (viz podkladové informace);

SC 2: současně použít necílené skríninkové metody pro odhalování halogenovaných organických sloučenin, které mohou být do potravního řetězce zaneseny nezáměrně prostřednictvím průmyslových a/nebo antropogenních zdrojů, a které dosud nebyly označeny jako kontaminanty;

SC 3: kvantifikovat výskyt omezeného počtu chemických látek v potravinách a krmivech (tyto látky jsou
podskupinou látek sledovaných u SC1 a SC2);

SC 4: posoudit detailně, po konzultaci s EFSA, význam zjištěného množství látek (SC 3) v potravinách a krmivech a provést charakterizaci rizika.

Veškeré informace k tendru je možné nalézt na elektronickém tržišti EU (TED).

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021