Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Tendr EFSA: Podpora v oblastech nařízení (EU) 2016/429 a zdraví zvířat do kategorie

Granty a výběrová řízení > Granty a výběrová řízení

Tendr EFSA: Podpora v oblastech nařízení (EU) 2016/429 a zdraví zvířat

Vydáno: 17.4.2020
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Termín pro přihlášení do tendru: 12. května 2020

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 z 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat stanovuje pravidla pro prevenci a ovládání nákaz zvířat, které jsou přenosné ze zvířat na lidi. EFSA byl požádán Evropskou komisí o vědeckou podporu formou stanovisek, které by se staly základem pro novely nařízení 2016/429 a související implementované akty.

Tendr je rozdělen do dvou částí:
1. část se týká rešerše dostupné literatury a dalších relevantních zdrojů dat v oblasti antimikrobní rezistence (AMR), spolu s rešerší zaměřenou na vybrané AMR bakterie.
2. část je zaměřena na hodnocení připravenosti, ovládacích, eradikačních a zmírňujících opatření pro vybrané nákazy a to formou rešerší literatury, dostupných zdrojů dat a/nebo dalších zdrojů informací a jejich pravděpodobnostní analýzu.

Termín pro přihlášení do tendru: 12. května 2020.

Typ tendru: otevřený tendr

Všechny potřebné informace jsou dostupné na elektronickém tržišti EU (TED):

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021