Bezpečnost potravin

Téměř žádná rezidua pesticidů v potravinách

Vydáno: 26. 5. 2011
Autor: Mgr. Dana Koubová

V roce 2009 opět poklesl podíl výrobků, které překračovaly povolené množství reziduí pesticidů.

V potravinách je možné prokázat stále méně reziduí pesticidů. Podle zprávy Spolkového úřadu pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin (BVL) publikované v aktuálním čísle týdeníku Westfalen-Lippe již pouze 1,6 % zkoumaných výrobků německého původu překračuje maximální povolené množství.
Zpráva se vztahuje na rok 2009. Testováno bylo 17 000 vzorků rostlinného a živočišného původu a také kojenecké a dětské výživy.
Německé výrobky vykazují nejvyšší podíl (46,2 %) vzorků bez kvantitativně měřitelných reziduí pesticidů. Z 1 260 testovaných vzorků pocházejících z ekologické produkce neobsahovalo 77,4 % žádná průkazná rezidua. V ostatních členských státech EU je situace srovnatelná: 1,5 % výrobků překročilo povolenou mezní hodnotu (v roce 2008 to byly ještě 3 %, v Německu 1,9 %). U potravin dovezených ze zemí mimo rámec EU bylo zjištěno 8,6 % případů překročení limitní hodnoty. Obecně a zejména v Německu pokračuje pozitivní trend.
BVL poukazuje na to, že některé potraviny byly v minulosti zkoumány častěji a počet odebraných vzorků byl vyšší. Nejčastěji byly testovány např. jahody, brambory, salát, rajčata a papriky. To bylo podle BVL způsobeno tím, že průměrná kontaminace potravin rezidui pesticidů byla výrazně vyšší.