Bezpečnost potravin

Technologické centrum Akademie věd ČR

Vydáno: 2. 6. 2004
Autor:

TC AV ČR napomáhá komerčnímu využití výsledků výzkumu a vývoje. Podporuje zavádění nových technologií především do malých a středních podniků.

TC AV podporuje komerční využití výsledků výzkumu a vývoje, je významnou součástí národní informační infrastruktury pro výzkum a vývoj, podporuje vznik a rozvoj high-tech podniků a zabývá se mezinárodním transferem technologií.
Těžiště činnosti TC AV spočívá v práci na třech hlavních projektech, které se zaměřují na podporu zavádění inovací do malých a středních podniků. Jde o projekty:
* NICER (National Information Centre for European Research, Národní informační centrum pro evropský výzkum),
* NPV (Národní program výzkumu),
* CIRC (Czech Innovation Relay Centre, České centrum pro transfer inovací).

Národní informační centrum pro evropský výzkum
Prostřednictvím projektu NICER financovaného z prostředků MŠMT jsou zájemcům z řad výzkumných pracovišť i podnikům poskytovány informace zejména o rámcových programech EU pro výzkum, vývoj a inovace a informace o programu COST (Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu).
V rámci projektu NICER TC AV pořádá informační akce, poskytuje komplexní informační služby, specializované poradenství a pomoc při přípravě projektů do rámcového programu. TC AV může také pomáhat při vyhledávání partnerů pro spolupráci na mezinárodních projektech.

Inovace a transfer technologií
Od roku 1998 je TC AV členem evropské sítě pro transfer inovací, tzv. Innovation Relay Centre (IRC) a koordinátorem projektů CIRC (Czech Innovation Relay Centre). V rámci tohoto programu napomáhá vyhledávat partnery k řešení projektů technologických inovací, zavádět nové technologie do malých a středních podniků, poskytuje komplexní informační a poradenský servis, podporuje i jednotlivé odborné akce v různých sektorech a pořádá nebo spolupořádá odborné akce u nás i v zahraničí, případně i finančně podporuje účast českých subjektů na těchto akcích.

Kromě aktivit v oblasti mezinárodní spolupráce ve výzkumu a zavádění inovací se zabývá také projekty zaměřenými na výběr strategických priorit výzkumu a vývoje v ČR a návrhem regionálních inovačních strategií.

TC AV poskytuje naprosto většinu svých služeb klientům zdarma. Bližší informace o činnosti TC, připravovaných akcích a kontakty jsou k dispozici na webových stránkách TC AV ČR.
Potravinářský zpravodaj, V, 2004, č. 5, s. 22

Dne 3. června 2004 se uskuteční v TC AV seminář a to v souvislosti s vyhlášením třetích výzev k podávání návrhů projektů v 6. rámcovém programu EU pro výzkum a technologický vývoj, 1. a 5. tematickou prioritu: “Kvalita a bezpečnost potravin” a “Vědy o živé přírodě, genomika a biotechnolgie pro zdraví”. Více informací je k dispozici zde.