Bezpečnost potravin

Tangelo (hybrid grapefruitu) nemá vliv na účinnost léků

Vydáno: 17. 9. 2005
Autor:

O grapefruitech je známo, že mohou zvyšovat účinek některých léků. U křížence grapefruitu a mandarinky (tangelo) došlo k takovému snížení furanokumarinů, že se vliv na léky již neprojevuje.

Zjistilo se, že grapefruitová šťáva, pokud se konzumuje s některými orálně aplikovanými léky, může zvyšovat jejich biologickou využitelnost, viz Vliv grapefruitu na účinnost některých léků .

Tangelo (mn.č. tangelos) je citrusový hybrid, který vznikl křížením grapefruitu a mandarinky. Obsahuje tak genetický materiál z Citrus paradisi Macf. (grapefruit) a z Citrus reticulata (mandarinky). Množství genetického materiálu z grapefruitu je v hybridech tangelo značně rozdílné, neboť se provádí velmi rozsáhlá křížení z důvodu získání odrůd s požadovanými vlastnostmi.

Vzhledem k tomu, že tangelos obsahují genetický materiál z grapefruitu, vznikla otázka, zda tyto hybridy obsahují furanokumariny, tj. sloučeniny obsažené v grapefruitové šťávě, které ovlivňují účinky léků metabolizovaných enzymy CYP3A ve střevech, zvláště pak isozymem CYP3A4.

 

Výzkum provedený ve výzkumném středisku amerického ministerstva zemědělství (United States Deparment of Agriculture/Agriculture Research Service, USDA–ARS) došel k závěru, že tangelo obsahuje jen stopová množství furanokumarinů. Obsah těchto látek je tak nízký, že se nepředpokládá jejich vliv na účinnost léků. Šlechtěním došlo k odstranění více než 99 % furanokumarinů obsažených v grapefruitové šťávě. Žádná z 13 testovaných odrůd tangelo neobsahovala zjistitelné množství furanokumarinu nebo jeho dimeru.

 

Toto zjištění má velký význam pro pěstitele citrusů i spotřebitele, kteří se již nebudou muset obávat problémů interakce s léky při konzumaci citrusových plodů tangelos.

 

Journal of Food Science, 70, 2005, č. 6, s. C419–C422

 

Pozn. :

USDA–ARS kromě výzkumné a vývojové činnosti zaměřuje své aktivity také na spotřebitele, na zvyšování uvědomělosti spotřebitelů při nákupu. Pod označením “Science in your schopping cart”poskytuje USDA-ARS informace spotřebitelům z hlediska nejnovějších vědeckých poznatků. Přehled témat určených spotřebitelům.