Bezpečnost potravin

SZPI vybavuje před vstupem do EU inspektory mobilními kancelářemi

Vydáno: 6. 3. 2004
Autor:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce se před vstupem do Evropské unie snaží zrychlit a zefektivnit své vnitrostátní kontroly.

Inspektoři postupně dostávají mobilní kanceláře a vždy dva mají k dispozici notebook s tiskárnou a mobilní telefon pro přenos dat. Kdekoli na území ČR se tak mohou spojit s centrálním serverem, vyplňovat protokoly či zapisovat údaje o odebraných vzorcích. „Do poloviny roku 2005 bude těchto kanceláří 240, zatím je jich 156,“ řekl dnes novinářům na veletrhu Salima v Brně ústřední ředitel SZPI Jakub Šebesta. Náklady na tento informační systém pro kontrolu potravin činí zhruba sedm milionů korun a peníze pocházejí z rozpočtu SZPI. Inspekce rovněž zredukovala počet laboratoří ze sedmi na dvě, v Praze a Brně, a vybavila je špičkovou technikou. „Laboratoře již neprovádějí žádné rozbory jiným subjektům, vše slouží pouze pro kontrolní činnost,“ zdůraznil Šebesta. Organizace má nyní sedm regionálních inspektorátů a každý obhospodařuje vždy dva kraje. Takzvaní okresní inspektoři pak vyjíždějí na kontroly přímo z domova, což výrazně posiluje účinnost a šetří náklady. Informační systém SZPI nebude podle Šebesty osamocený. V dubnu 2003 byly zahájeny práce na projektu Posílení politiky bezpečnosti potravin, na který přešlo v rámci programu Phare v přepočtu 75 milionů korun. Vznikne společný Informační systém dozorových orgánů nad bezpečností potravin a krmiv, kam budou patřit i údaje hygieniků, zdravotníků, celníků či veterinářů. Systém má začít zkušební provoz letos v červnu. Projekt s podporou EU zahrnuje i vzdělávání zaměstnanců SZPI a zavedení ISO. Šebesta připomněl, že vše bude navazovat na evropský Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF). Inspekce je totiž oficiálním kontaktním místem pro Českou republiku a funguje jako centrální bod pro příjem či odesílání informací o nebezpečných potravinách a krmivech na českém i evropském trhu. Devatenáct odborníků ze SZPI se navíc aktivně účastní jednání v 26 pracovních skupinách a výborech Evropské komise či Rady EU. SZPI je podřízena ministerstvu zemědělství. Loni uskutečnila bezmála 20.000 jednotlivých kontrol a uložila ve správním řízení pokuty za více než jedenáct milionů korun. Od ledna 2003 je možné ukládat opatření k nápravě nedostatků bez správního řízení, proto inspekce nedávala pokuty tak často, jako v minulých letech.
Jiří Macík mol
(ČTK)