Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek SZPI: Rok 2008 definitivně uzavřen do kategorie

TZ SZPI > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SZPI> Zdroje ICBP - Archiv

SZPI: Rok 2008 definitivně uzavřen

Vydáno: 27.2.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SZPI zde dne 27.2.2009.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce stále pokračuje v zefektivňování své kontrolní činnosti. Důsledkem toho je i postupné zjednodušování administrativy spojené s výkonem dozoru, zdokonalování informačního systému, kam jsou vkládána všechna data, i neustálý důraz na vzdělávání inspektorů. Výsledky těchto snah se promítají i do výčtu činností za rok 2008 - bylo uskutečněno 73 837 cíleně zaměřených kontrol, z toho 10 235 u výrobců a 63 522 v obchodech. V porovnání s rokem 2007 tak došlo k dalšímu znatelnému nárůstu počtu kontrol. Kromě toho inspekce v loňském roce v souladu s požadavkem evropské legislativy zavedla i nový typ úřední kontroly, a sice audit, v rámci kterého inspektoři provádějí komplexní kontrolu systému zajištění bezpečnosti potravin u daného provozovatele. Zároveň SZPI v loňském roce úspěšně obhájila certifikát ISO 9001:2000.   
V roce 2008 inspektoři uložili přes 16 tisíc zákazů uvádění do oběhu vztahující se na potraviny a tabákové výrobky v hodnotě dosahující téměř 46 milionů korun. Největší finanční objem zákazů se týkal lihu a lihovin (přes 19  milionů korun), což však bylo především způsobeno komplikovaným případem nálezu nadlimitního množství metanolu ve výrobcích firmy LIHO Blanice. Za zmínku stojí také opatření týkající se potravin pro zvláštní výživu a doplňků stravy; v této komoditě bylo zakázáno zboží za více než 11 milionů korun.  V rámci správních řízení ukončených v roce 2008 pak inspekce uložila pokuty ve výši přibližně 40 milionů korun.
Celkově bylo zjištěno 5 878 vzorků potravin, které nevyhověly požadavkům právních předpisů. Nejvyšší počty nevyhovujících vzorků se týkaly čerstvého ovoce a zeleniny, vína, masa a masných výrobků, čokolády a cukrovinek, mléčných výrobků, ale také dehydratovaných výrobků a ochucovadel. Ve většině případů se nedostatky týkaly označování a smyslových jakostních požadavků. Nejznámějším případem potenciálně nebezpečných potravin byla kauza melaminu, i tu se však zejména díky celoevropskému systému rychlého varování podařilo úspěšně zvládnout. K dnešnímu dni inspekce odebrala více než 40 vzorků rizikových potravin, nadlimitní obsah melaminu však nebyl zjištěn.
Stejně jako v letech minulých i loni inspekce čerpala při plánování své činnosti ze stížností spotřebitelů. Inspektoři řešili 2 140 podnětů podaných přímo spotřebiteli, dalších 734 podnětů postoupili inspekci jiné kontrolní orgány a instituce.
Kvalitu a bezpečnost potravin na českém trhu však nelze hodnotit pouze na základě výsledků kontrol SZPI. Kontroly se totiž cíleně zaměřují především na riziková místa prodeje a výroby, z čehož plynou i velké počty zákazů.
graf2008.jpg

Zpracoval: Mgr. Martina Šmídtová - tisková mluvčí SZPI , tel.: +420-542426633  


Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021