Bezpečnost potravin

SZPI kontrolovala kvalitu salámů Vysočina

Vydáno: 30. 11. 2011
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 30.11. 2011.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ověřovala v rámci cílené kontrolní akce jakost trvanlivých masných výrobky, uváděných na trh pod názvem salám „Vysočina“. Kontrola se týkala jakosti salámů různých výrobců, vzorky byly odebrány v sedmi provozovnách obchodních řetězců v Jihomoravském kraji.
Z celkem 10 odebraných vzorků jich 5 nevyhovělo požadavkům stanoveným příslušnou vyhláškou.
Čtyři vzorky salámu vykazovaly přítomnost kostní drti, což indikuje použití strojně odděleného masa (separátu). To je však pro výrobky prodávané jako salám „Vysočina“ nepřípustné.
Tři z nevyhovujících vzorků navíc nevyhověly ve znaku „aktivita vody“, což se může negativně projevit na trvanlivosti výrobku.
Dva vzorky nedosáhly požadované hodnoty pro obsah čisté svalové bílkoviny.
Kontrolovaným osobám, u nichž byly nevyhovující produkty zachyceny, byla uložena opatření k nápravě a bude s nimi zahájeno správní řízení o uložení pokuty.
O výsledku kontrol byla informována Státní veterinární správa, která je pověřeným orgánem pro dozor při výrobě masných výrobků.
Vzhledem k uvedeným zjištěním plánuje SZPI stejně zaměřené cílené kontrolní akce i v dalších regionech.

Přehled zjištěných nevyhovujících vzorků salámů Vysočina:

Výrobce

Prodejce

Privátní značka

Zjištěné nedostatky

PEJSKAR &  SPOL., spol. s r.o.,

Tesco Stores ČR a. s.

Přítomnost separátu, nadlimitní aktivita vody

Kostelecké uzeniny a.s.

Tesco Stores ČR a.s.

Tesco value

Nižší podíl svalové bílkoviny

Kostelecké uzeniny a.s.,

Lidl Česká republika v.o.s.

Baroni

Přítomnost separátu, nadlimitní aktivita vody

PEJSKAR & SPOL., spol. s r.o.,

BILLA, spol. s r. o.,

Clever

Přítomnost separátu, nadlimitní aktivita vody

Kostelecké uzeniny a.s.

SPAR Česká obchodní  společnost s.r.o.,

S BUDGET

Přítomnost separátu, nižší podíl svalové bílkoviny

 

 (Zpracoval: Mgr. Michal Spáčil – tiskový mluvčí SZPI)