Bezpečnost potravin

Systémy zajišťování vysledovatelnosti

Vydáno: 25. 7. 2004
Autor:

Příklady systémů, které lze využít k zajištění požadavků na vysledovatelnost - Intentia Switzerland AG, Intact Consult GmbH, PAGO AG. Možnosti získání informací v ČR.

Vzhledem k tomu, že podle nařízení 178/2002/ES začne od 1. ledna 2005 platit povinnost všech producentů, zpracovatelů, distributorů a prodejců, aby zajistili zpětnou vysledovatelnost od konečného produktu v regálu obchodu až po původní surovinu (zemědělské produkční podniky, anorganické i organické suroviny pro výrobu přísad a složek), musí si všichni účastníci potravinového řetězce vytvořit systémy, které budou schopny dokonale sledovat a zaznamenávat celý průběh materiálu podnikem od jeho vstupu po výstup. Snad jen ty nejmenší podniky vystačí s písemnou dokumentací, která bude muset být proti dosavadnímu stavu značně rozšířená. Většina podniků bude muset investovat do automatizovaného systému. Znamená to nejen zakoupení software, ale předevšínm jeho instalaci a zavedení v individuálních podmínkách každého podniku. Pokud je takový systém dokonale zaveden, může sloužit nejen v krizových okamžicích, kdy se hledá původ závadné potraviny (přes veškerá bezpečnostní opatření k takové situaci občas bude docházet, nedá se jí zcela zabránit), ale může být využíván při veškerém řízení vstupů a výstupů nejen vně, ale i uvnitř podniku.
Enterprise Resource Planning (ERP) je (všeobecný) manažerský informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci a účetnictví. Významnými dodavateli ERP jsou : Baan, J.D.Edwards, Lawson, Oracle Applications, PeopleSoft, SAP.
Někteří dodavatelé už zaměřili systémy tak, aby byly použitelné v potravinovém řetězci i pro účely „vysledovatelnosti“. Takovým je např. Intentia Switzerland AG, která úspěšně instalovala svůj systém umožňující vysledovatelnost ve švýcarské firmě Movex Food and Beverage, (i když nařízení platí v EU, musí být obdobné systémy zavedeny i v ostatních zemích, pokud firmy chtějí úspěšně obchodovat).
Rakouská obchodní firma Frutura (Štýrsko), specializující se na ovoce a zeleninu z ekologické a z certifikované konvenční produkce, má instalován systém (databanku) Nutriweb firmy Intact Consult Lebensmittelsicherheit GmbH (Lebring),v němž jsou podchyceny jednotlivé dodavatelské podniky, relevantní informace o odrůdách, pěstitelské ploše, způsobu ošetřování rostlin, sklizni. Ovoce je dodáváno v kartonech opatřených podrobnými informacemi, čárovým kódem a fotografií zemědělského podniku, které jsou prostřednictvím firmy Frutura distribuovány do sítě supermarketů Spar. Pomocí dokonale vypilovaného systému zpětné vysledovatelnosti šarží je produkt sledován od sklizně, skladování, třídění, balení a  dodání až do obchodu. O každém stupni existuje dokumentace v systému EDV (elektronické zpracování dat). Konečný spotřebitel může zjistit podle údajů na obalu podrobné informace o příslušném ovoci pomocí internetových stránek firmy Frutura. To je prostředek ke zvyšování důvěry spotřebitele v příslušnou firmu.
Dalším úspěšným příkladem z Rakouska je podnik Micarna SA – součást švýcarské skupiny Migros (produkce vepřového masa se značkou „M-Styria“). I v tomto případě obsahuje databanka údaje z dodavatelských podniků – o chovu, krmení, kontrolách apod., a spotřebitel má možnost získat údaje z internetu. Systém vyvinutý Intact Consult GmbH splňuje požadavky § 18 nařízení 178/2002 týkající se vysledovatelnosti.
Etiketovací a označovací systém švýcarské firmy PAGO AG umožňuje dokonalou vysledovatelnost  ve všech distribučních stupních a znamená předpoklad pro splnění § 18 nařízení 178/2002.
Pomocí kódů NVE, SSCC a EAN lze výrobek sledovat na cestě od výrobce přes obchod ke spotřebiteli. Dokonalým informačním nosičem může být samolepicí etiketa.

Poznámka:
Informace ohledně ERP v ČR lze získat u České společnosti pro systémovou integraci (ČSSI)
Dalším užitečným zdrojem informací je Centrum pro výzkum informačních systémů
(CVIS), jehož posláním je systematicky mapovat rozvoj podnikových informačních systémů na českém trhu a dosáhnout tím vytvoření platformy pro systémový výzkum ERP (podnikový integrovaný automatizovaný manažerský informační systém – viz výše), APS (Advanced Planning Systém – systém zajišťující z hlediska času a nákladů koordinaci a optimalizaci procesů ), SCM (Supply Chain Management; management komunikace s dodavateli), CRM (Customer Relationship Management – management komunikace se zákazníky) a DW/BI aplikací.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning
Lebensm. Technol, 37, 2004, č. 6, s. 26-27, 28, 36