Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Systém rychlého varování posílil bezpečnost potravin v EU do kategorie

Bezpečnost potravin - archiv - kauzy > Bezpečnost potravin - archiv - kauzy
Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Systém rychlého varování posílil bezpečnost potravin v EU

Vydáno: 3.9.2012
Tisk článku
Autor: Převzato z Agronavigator.cz
Zpráva Evropské komise za rok 2011 ocenila roli RASFF jako nejvýznamnějšího nástroje zajištění bezpečnosti potravin pro spotřebitele z EU.
Podle aktuální zprávy Evropské komise hodnotící práci Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) za uplynulý rok - RASFF 2011 Annual Report - mají spotřebitelé v EU zajištěnu nejvyšší úroveň bezpečnosti potravin na světě. (Zpráva je také k dispozici v tištěné formě v ZPK.)
Ve zprávě Evropské komise byl systém RASFF ohodnocen jako nejvýznamnější nástroj k udržení nejvyšší úrovně bezpečnosti potravin. Díky činnosti Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva může 27 členských států EU předejít rizikům z potravin a krmiv nebo je alespoň zmírnit.
V roce 2011 bylo prostřednictvím RASFF hlášeno celkem 9 157 porušení potravinářského práva EU; v 617 případech šlo o závažná rizika a vyskytlo se 3 812 nových případů (3 139 potravin, 361 krmivo a 312 materiály přicházející do styku s potravinami). Nejčastější problémy souvisely s přítomností aflatoxinů v krmivech, a bezpečností sušených plodů a ořechů (především z dovozu). V souvislosti s tím byly posíleny bezpečnostní kontroly na vnějších hranicích EU.
RASFF se bude dále rozšiřovat
EK vyvodila z krizí, které se vyskytly v loňském roce (dioxiny, E. coli, Fukušima) celou řadu pouček, mj.:
  • Rozšíření systému RASFF prostřednictvím platformy hlášení online,
  • Přezkoumání stávajících standardních postupů pro řešení krizí,
  • Revize pravidel pro zpětnou dosledovatelnost,
  • Odborná příprava na šetření potravinových krizí,
  • Vzdělávání v oblasti hygieny v primární produkci pro nejvýznamnější obchodní partnery,
  • Přísnější pravidla pro výrobu klíčků,
  • Lepší komunikace v období krizí.
Vzniku paniky by podle sdělení Komise do budoucna měly zabránit včasné a přesné informace. Společně s členskými státy chce Komise usilovat o další budování systému předávání zpráv tak, aby vnitrostátní orgány mohly využívat své zdroje pro odběr vzorků a testování mnohem efektivněji. Komise se chce také zasadit o zlepšení spolupráce mezi různými sítěmi a systémy varování.

Schnellwarnsystem verbessert Lebensmittelsicherheit
www.topagrar.com

  
 
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021