Bezpečnost potravin

Systém kritických bodů HACCP – příprava na personální certifikaci Manažer HACCP

Vydáno: 10. 2. 2004
Autor:

Školící a konzultační středisko pro zavádění HACCP Odboru potravinářské výroby Ministerstva zemědělství ČR při FPBT na VŠCHT v Praze pořádá dvoudenní přípravný kurz organizovaný formou přednášek a praktických cvičení je věnovaný jednotlivým částem přípravy plánu systému kritických bodů HACCP. Kurz se koná 19.-20. 2. 2004 v Ústavu konzervace potravin a technologie masa

Kurz je koncipován jako příprava na zkoušku pro získání certifikátu „Manažer HACCP„. Absolventi kurzu získají osvědčení
Program kurzu:
Program kurzu zahrnuje vždy úvodní přednášku v půldenním bloku, po které následují praktická cvičení věnovaná jednotlivým částem plánu – studie HACCP. Lektory při cvičeních jsou jednotliví přednášející.

Čtvrtek 19. února
9:00 –  9:30   Prezence účastníků
9:30 – 12:30 Požadavky na systém kritických bodů, popis výrobku, zhodnocení technologického postupu  z hlediska zdravotních nebezpečí, přehled metod konzervace, požadavky na personální certifikaci manažer HACCP – Doc. Voldřich, praktická cvičení  – ing. Cahlíková, Dr. Čeřovský
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 16:00 Přehled základů mikrobiologie, přehled chyb při zavádění systému HACCP, postup přípravy plánu HACCP a zavádění systému kritických bodů,  praktická cvičení – ing. Cahlíková , Dr. Čeřovský
16:00 – 16:30 Diskuse

Pátek 20. února
9:00 – 12:00 Postup přípravy plánu HACCP,  praktická cvičení – ing.Cahlíková, Dr. Čeřovský
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 16:00 Praktická cvičení, příprava studie Dr. Čeřovský, ing. Cahlíková
16:00 – 16:30 Diskuse
16:30           Ukončení kurzu

Kapacita kurzu je 20 osob,
Přihlášky na lze zaslat adresu VŠCHT, Ústav konzervace potravin a technologie masa, Technická 5, 166 28 Praha 6, případně faxem nebo E-mailem nejpozději do středy 18.2. 2004.
Další informace o kurzu Vám poskytne: ing. Z. Urbančíková (2 24353002), E–mail: Zdenka.Urbancikova@vscht.cz,  fax: (2 333 373 37), ing. N. Cahlíková (2 24355103), E–mail: Nadezda.Cahlikova@vscht.cz nebo jsou uvedeny na http://konzervy.vscht.cz