Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Syntetická barviva ve zmrzlinách Moravskoslezského kraje do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Aktuality > Aktuality

Syntetická barviva ve zmrzlinách Moravskoslezského kraje

Vydáno: 22.10.2012
Tisk článku
V letech 2007 - 2011 byl sledován obsah syntetických barviv u vzorků zmrzlin vyrobených neprůmyslovou cestou.

V provozovnách stravovacích služeb Moravskoslezského kraje byl v letech 2007 - 2011 sledován obsah syntetických barviv u vzorků zmrzlin vyrobených neprůmyslovou cestou. Počet nevyhovujících vzorků se pohyboval v rozmezí 0,0 - 10,7 %. Ve čtyřech případech bylo zjištěno překročení limitu pro celkovou sumu barviv, v jednom případě bylo do zmrzliny přidáno nepovolené barvivo.

Laboratorní rozbory se zaměřovaly zejména na barviva u kterých platí určitá omezení pro použití ve zmrzlinách. Jednalo se buď o barviva nepovolená při výrobě zmrzlin, např. E123 Amarant, E127 Erythrosin nebo o barviva se stanoveným nejvyšším přípustným množstvím (NPM) ve zmrzlině, např. E160b Annato, bixin, norbixin s NPM 20 mg/kg. Dále byly sledovány skupiny barviv E110 Žluť SY, E122 Azorubin, E124 Ponceau 4R a E155 Hněď HT, která mohou být do zmrzlin přidávána jednotlivě do NPM 50 mg/kg, přičemž celková suma všech použitých barviv nesmí překročit NPM 150 mg/kg (podle vyhlášky č. 4/2008 Sb.).

Celkem bylo provedeno 74 kontrol zaměřených na obsah syntetických barviv a odebráno 172 vzorků zmrzlin. U 13 vzorků (7,5 %) bylo zjištěno překročení hodnot nejvyššího povoleného množství barviv stanovených vyhláškou.

V současné době je základním předpisem, platným ve státech EU, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách. V ČR dále platí Vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpuštědel při výrobě potravin. Dodržování legislativních povinností je kontrolováno v celém potravinovém řetězci, kontrolu v zařízeních společného stravování při výrobě pokrmů provádí orgány ochrany veřejného zdraví.

(Autor: MVDr. Renáta Brablcová, KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě)


Výživa a potraviny, 67, 2012, č. 5, s. 123-125

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021