Bezpečnost potravin

Symposium Společnosti pro probiotika a prebiotika

Vydáno: 20. 2. 2008
Autor:

Informace o připravovaném symposiu o probiotikách a prebiotikách.

 Společnost pro probiotika a prebiotika uspořádá III. symposium , které se bude konat dne 23. dubna 2008 v Kongresovém centru Ústřední vojenské nemocnice v Praze 6 – Střešovicích od 9.00 hodin. Hlavními tématy symposia budou probiotika a alergie, metody studia mechanismů účinků probiotik a prebiotik a probiotika a prebiotika v potravinách a doplňcích stravy.
 Zájemci o aktivní i pasivní účast na semináři se mohou přihlásit na elektronické adrese jana.vojtkova@lfmotol.cuni.cz  nebo na poštovní adrese Jana Vojtková, Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, V úvalu 84, 150 06 Praha 6– Motol  a to do 15. března 2008. Na přihlášce je třeba uvést příjmení, jméno a titul, pracoviště a jeho adresa, u studentů škola a její adresa, telefon, fax a email.
 Zájemci o aktivní účast připojí k přihlášce strukturovaný abstrakt v elektronické formě, který může obsahovat max. 400 slov, a bude obsahovat název sdělení, autory bez titulů, s plným křestním jménem, a jejich pracoviště a vlastní text abstraktu. Abstrakt je třeba rovněž zaslat do 15. března.