Bezpečnost potravin

Symposium o patogenech z vepřového masa

Vydáno: 2. 6. 2003
Autor:

V Heraklionu se bude pod heslem „Bezpečné vepřové“ ve dnech 1. až 4. října 2003 konat 5. mezinárodní symposium o epidemiologii a regulaci patogenů z vepřového masa.

Ve dnech 1. až 4. října 2003 se bude na řecké Krétě (Heraklion) konat 5. mezinárodní symposium o epidemiologii a dozoru nad patogeny z vepřového masa způsobujícími nemoci, a to pod heslem „Bezpečné vepřové“.
Předcházející symposia v Ames (Iowa) v r. 1996, v Kodani v r. 1997 a Washingtonu (1991) byla zaměřena na epidemiologické otázky při chovu i po porážce a také na problematiku salmonely ve vepřovém. Na 5. symposiu v Lipsku v r. 2001 se jednalo o dalších zoonotických patogenech kromě salmonely.
5. symposium by mělo sloužit jako mezinárodní vědecké a technické fórum k projednání následujících otázek:
1. Mikrobiální a parazitická ekologie (před a po porážce),
2. Patogeneze
3. Epidemiologie
4. Rezistence
5. Diagnostika
6. Volný chov a ekologické zemědělství
7. Porážky a zpracování masa
8. Intervenční opatření
9. Souvislosti se zdravím lidí
10. Zacházení se zvířaty.
Další informace získáte na adrese
Fleischwirtschaft Int., 2003, č. 2, s. 5