Bezpečnost potravin

Symboly zdravotního prospěchu na etiketách

Vydáno: 26. 5. 2005
Autor:

Symbol klíčové dírky (Švédsko), srdce (Finsko) a semaforu (Velká Británie) jsou příkladem označování potravinářských výrobků prospěšných pro zdraví člověka.

Výskyt obezity v průmyslově rozvinutých zemích je alarmující a představuje jeden z hlavních problémů, které musí vlády těchto zemí řešit, neboť náklady na zdravotní péči spojené s obezitou (vývoj četných civilizačních chorob) se stále zvyšují. Kromě výzev ke změně životního stylu již v některých zemích existuje (Švédsko, Finsko) nebo se připravuje (Velká Británie) označování zdravější varianty téhož výrobku symbolem, který umožňuje spotřebiteli lépe se orientovat na trhu při výběru potravin.


Národní úřad pro potraviny (the National Food Administration, NFA) ve Švédsku zavedl v roce 1989 symbol pro označování potravin, a to “
zelenou klíčovou dírku”  (green keyhole). Tímto symbolem se označují potraviny s nízkým obsahem tuku a bohaté na vlákninu. Uvedený symbol má napomáhat spotřebitelům, aby při výběru potravin v rámci určité kategorie rozpoznali zdravější variantu. Více informací o výrobcích označených klíčovou dírkou je zde.

 

Finnish Heart Association ve spolupráci s Finnish Diabetes Association zavedly “symbol srdce” (heart symbol) pro lepší výběr potravin. Aby výrobek mohl nést tento symbol, musí splňovat soubor kritérií. Právo používat symbol je předmětem poplatku (charge) a je na určité dané období. Namátkově se provádějí kontroly.

Symbol srdce se používá u 6 výrobkových skupin:

* mléko a mléčné výrobky,

* jedlé tuky,

* masné výrobky,

* ryby a rybí výrobky,

* chléb a cereální výrobky,

* konvenientní potraviny.

V září 2004 bylo symbolem srdce označeno asi 180 výrobků od 28 výrobců.

Nutriční kritéria, která se posuzují:

* kvalita a množství tuku,

* sodík,

* cholesterol (u vybraných výrobkových skupin),

* vláknina.

Finnish Heart Associatiotn podporuje konzumaci potravin s tímto logem. Společnosti používají toto logo v propagaci svých výrobků.

 

Ve Velké Británii byl zvolen symbol “semaforu” (traffic Light). Ministerstvo zdravotnictví společně s Food Standards Agency (FSA) začaly vytvářet kritéria pro označování potravin barevnými symboly: červenou, oranžovou a zelenou. Potraviny, které jsou z hlediska výživového hodnotné, ale mají vysoký obsah tuku, např. sýry, budou pravděpodobně označeny oranžově. Cílem je vytvořit do poloviny roku 2005 standard.

FSA publikoval 25. listopadu 2004 informaci, že pro snazší orientaci při výběru potravin budou výrobky označeny barevným návěstím. FSA pracuje s ostatními zainteresovanými stranami a vytvořil řadu variant barevného označení, přičemž 5 z nich již spotřebitelé testují. Dvě varianty z těchto 5 se zřetelně preferují, a to:

– “simple traffic light” (jednoduchý semafor); zde došlo ke spojení hlavních nutrientů do jednoho měření a může být označeno jako červená, oranžová nebo zelená;

– “multiple traffic light” (vícečetný semafor), který znázorňuje odděleně informace pro celkový tuk, nasycený tuk, cukr a sůl.

FSA bude nyní spolupracovat s potravinářským průmyslem, spotřebitelskými skupinami a skupinami zaměřenými na veřejné zdraví na výběru z těchto a dalších variant  a na vytvoření nejlepší koncepce pro praxi.

 

Uvedené symboly byly prezentovány na workshopu zaměřeném na “nejlepší praktiky” (Best Practice), který se uskutečnil v Bruselu dne 29. října 2004 v tématické oblasti “Spotřebitelské informace a vzdělávání: značení”.