Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Symbol pro nejedlé aktivní a inteligentní obaly do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Informace pro spotřebitele > Informace pro spotřebitele

Symbol pro nejedlé aktivní a inteligentní obaly

Vydáno: 3.6.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Uvádí ho příloha I nařízení Komise (ES) č. 450/2009.
Podle článku 4 (odst.5) nařízení 1935/2004 musí být aktivní a inteligentní materiály a předměty již uvedené do styku s potravinami odpovídajícím způsobem označeny
tak, aby spotřebitel mohl identifikovat nejedlé části.
Jednotnost takových informací je nezbytná k tomu, aby nedošlo ke zmatení spotřebitelů. Proto by u aktivních a inteligentních materiálů a předmětů, pokud tyto materiály nebo předměty nebo jejich části mohou být pokládány za jedlé, měla být uvedena odpovídající
písemná informace doprovázená, pokud je to technicky možné, symbolem. Podobu symbolu stanovuje příloha I nařízení Komise (ES) č. 450/2009.
 
Pro účely nařízení (ES) č. 450/2009 se definují aktivní a inteligentní obaly následovně:
 
Aktivní materiály a předměty“ jsou materiály a předměty, které mají prodloužit životnost nebo zachovat či zlepšit stav balených potravin. Jsou navrženy tak, aby záměrně obsahovaly složky, které uvolňují nebo absorbují látky do nebo z balených potravin nebo prostředí, které potraviny obklopuje.
 
Inteligentními materiály a předměty“ jsou materiály a předměty, které sledují stav balených potravin nebo prostředí, které potraviny obklopuje.
 
Zdroj: Evropská komise

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021