Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek SVS při splnění přísných pravidel umožní prodej drůbeže do malochovů do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

SVS při splnění přísných pravidel umožní prodej drůbeže do malochovů

Vydáno: 4.2.2021
Tisk článku
Autor: SVS
Tisková zpráva SVS

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že od 15. února dochází ke změně mimořádných veterinárních opatření platných pro celou Českou republiku v souvislosti s výskytem ptačí chřipky na jejím území. Na základě odborného posouzení situace a diskuse s chovatelskými svazy od poloviny měsíce dojde ke zmírnění zákazu prodeje živé drůbeže a jejích přesunů z evidovaných do neevidovaných chovů. Prodej a přesuny budou možné, ale pouze za dodržení striktních pravidel biologické bezpečnosti. Až do výše uvedeného data je stále prodej živé drůbeže do neevidovaných chovů zcela zakázán.

Prodat nebo dodat neevidovanému chovateli z  evidovaného chovu bude možné maximálně 500 kusů živé drůbeže. Kupující i prodávající budou muset uchovávat doklady týkající se prodeje nebo dodání drůbeže po dobu jednoho měsíce. Každý zahájený prodej z hospodářství bude nutné ze strany prodávajícího chovatele předem hlásit místně příslušné krajské veterinární správě a to nejpozději 24 hodin předem.

Obdobná pravidla budou kromě prodejců platit také pro schválené přepravce, kteří budou muset o zahájení rozvozu živé drůbeže informovat KVS opět 24 hodin předem. Zároveň budou muset předložit plán rozvozu. Povinnost uchovávat po dobu jednoho měsíce obchodní doklady týkající se rozvozu a ty na vyžádání předložit veterinárním inspektorům se bude vztahovat i na přepravce.

„Cílem změny opatření je umožnit komerčním chovům v začínající sezóně pro ně ekonomicky významný prodej a drobnochovatelům naopak nákup drůbeže pro jejich chovy, a přitom neohrozit vývoj nákazové situace v zemi,“ vysvětlil změnu ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Zákazy svodů, výstav a trhů živé drůbeže a ptáků jakož i zákaz chovat drůbež ve volném výběhu u evidovaných (větších komerčních) chovů zůstává nedotčen.

V České republice byla od začátku roku potvrzena tři ohniska ptačí chřipky v drobnochovech drůbeže, ve třech případech byla nákaza potvrzena také u volně žijících ptáků. O zhoršující se nákazové situaci v Evropě svědčí také informace ze zahraničí. Od začátku roku se počet nově vyhlášených ohnisek v chovech drůbeže a ptáků přiblížil čtyřem stovkám. Ve více než 130 případech nahlásily země EU výskyt nákazy u volně žijícího ptactva.

Více informací o nákaze a aktuální nákazové situaci je k dispozici na webu SVS.

 

Petr Majer
zástupce tiskového mluvčího

Zdroj: SVS


Foto: Shutterstock

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021