Bezpečnost potravin

Světový den výživy – 16. říjen

Vydáno: 7. 10. 2013
Autor: berankova1

Tématem Světového dne výživy v roce 2013 je „Trvale udržitelný systém zabezpečení potravin a výživy“.

Oficiální téma Světového dne výživy  bývá vyhlášeno  na začátku roku organizací FAO pro výživu a zemědělství při Organizaci spojených národů (Food and Agriculture Organization of the United Nations).
Organizace FAO se zaměřuje na oslavy Světového dne výživy, zapojuje se do aktivit se snahou o větší  porozumění problémům hladu ve světě a hledá řešení pro ukončení hladu.

V současné době je téměř 870 milionů lidí na celém světě chronicky podvyživených. Mezi neudržitelné modely vývoje patří neustálé poškozování přírodního prostředí, ohrožování ekosystémů a biologické rozmanitosti, které jsou důležité a nutné  pro budoucí zásobování potravinami.
 
Zajištění potravinami – potravinový systém je vytvářen životním prostředím, lidmi, institucemi a procesy, během kterých jsou vyprodukovány zemědělské produkty, jenž  jsou dále zpracovány a dopraveny ke spotřebitelům.

Každý aspekt potravinového systému má vliv na konečnou dostupnost a dosažitelnost  rozmanitých výživných potravin, – a záleží také na schopnosti konzumentů umět si vybrat zdravou stravu. Politika a vnější zásahy do potravních systémů jsou jen výjimečně koncipovány se zřetelem na výživu jako na primární cíl.

Proto snaha o odstranění podvýživy vyžaduje jednotné působení a doplňující zásahy do zemědělství a potravního systému v oblasti řízení a správy přírodních zdrojů, v oblasti veřejného zdraví a vzdělávání, a do širších politických oblastí.

Jak by měl udržitelný potravinový systém vypadat? Co se musí změnit, aby se potravní systém posunul v tomto směru, k udržitelnosti? Světový den výživy 2013 je příležitostí zabývat se těmito otázkami a pomoci přispět k budoucnosti, kterou chceme.

Zdroj:  FAO 

VÚP Praha ve spolupráci se Společností pro výživu pořádají pod záštitou MZe ČR seminář ke Světovému dni výživy