Bezpečnost potravin

Světová bilance mléka

Vydáno: 14. 11. 2008
Autor:

Světová výroba a spotřeba mléka a mléčných výrobků v uplynulém roce opětovně stouply. V roce 2008 by opět měla výroba převýšit spotřebu.

výroba mléka; stav zásob; spotřeba mléka; spotřeba mléka na obyvatele(lme) – Světová výroba a spotřeba mléka v uplynulém roce kontinuálně stoupaly. Nárůst nabídky a poptávky ale neprobíhal většinou ve stejných proporcích.
Tak vznikla malá nerovnost, která vyvolala silný nárůst cen. Na počátku tisíciletí výroba převyšovala spotřebu. Byly vytvořeny zásoby trvanlivých mléčných výrobků, které ceny mléka a mléčných výrobků držely pod tlakem. Od roku 2004 převyšuje spotřeba výrobu. Nejprve byl vliv této skutečnosti na ceny malý, protože poptávka mohla být pokryta ze zásob. V roce 2007 došlo k úplnému vyčerpání zásob a výpadek v nabídce vyvolal výrazný nárůst cen mléka a mléčných výrobků.
 
V roce 2008 by měla opět výroba převýšit spotřebu. Ve Spojených státech byly na začátku října zahájeny nákupy sušeného odstředěného mléka směřující do intervenčních fondů.   
 
Weltweit mehr Milch erzeugt und verbraucht
[cit. 2008-11-11], www.animal-health-online.de