Bezpečnost potravin

Suplementy kyseliny listové zlepšují paměť u starších lidí

Vydáno: 30. 6. 2005
Autor:

Výsledky nejnovějšího nizozemského výzkumu naznačují, že vysoké dávky suplementů kyseliny listové mohou zpomalit zhoršování paměti, ke kterému běžně dochází při stárnutí. Suplementy kyseliny listové by se tak mohly stát pro vzrůstající počet stárnoucích obyvatel relativně levným a bezpečným způsobem zlepšení kvality jejich života.

Nizozemští výzkumníci z univerzity ve Wageningen referovali na nedávné konferenci konané ve Washingtonu o výsledcích provedeného výzkumu, které naznačují, že vysoké dávky suplementů kyseliny listové mohou zpomalit zhoršování paměti, ke kterému běžně dochází při stárnutí. Suplementy kyseliny listové by se tak mohly stát pro vzrůstající počet stárnoucích obyvatel relativně levným a bezpečným způsobem zlepšení kvality jejich života. Počet obyvatel staršího věku má do roku 2020 tvořit 25  % veškeré evropské populace. Nejdramatičtější demografické změny jsou očekávány u nejstarší věkové kategorie (80 let a výše), kde se má dojít ke zvýšení počtu z 21,4 mil. v roce 2000 na 35 mil. v roce 2025. V rámci nizozemského výzkumu bylo zjištěno, že muži a ženy středního věku, kteří přijímali 800 µg kyseliny listové denně po dobu tří let uspěli mnohem lépe v kognitivních testech než ti, kteří dostávali placebo. Jejich paměťové schopnosti odpovídaly úrovni, kterou měli před dvěma až pěti lety. Podle názoru autorů se jedná o první studii, která přesvědčivě prokázala, že kyselina listová, a nikoliv směs vitaminů B, může zpomalovat zhoršování kognitivních schopností. Předchozí výzkum naznačoval, že kyselina listová, stejně jako ostatní vitaminy skupiny B, může redukovat hladinu homocysteinu, aminokyseliny, která hraje důležitou roli v nástupu Alzheimerovy choroby, srdečních onemocnění a mrtvice. Účastníci této studie ale neměli diagnostikovanou Alzheimerovu chorobu, a proto se nemohlo projevit, že kyselina listová pomáhá tuto chorobu odstraňovat. Poslední nizozemské studie se zúčastnilo 818 mužů a postmenopauzálních žen ve věku od 50 do 70 let, kteří měli na počátku studie zvýšenou hladinu homocysteinu, a kteří dostávali v náhodném výběru buď kyselinu listovou, nebo placebo po dobu tří let. Hladina folátu v krvi u suplementované skupiny se zvýšila pětkrát a celková koncentrace homocysteinu v plazmě se na konci studie snížila zhruba o 25 % . V řadě kognitivních testů tato skupina uspěla mnohem lépe než skupina s placebem. Paměť u nich byla ekvivalentní paměti, kterou měli před více než pěti lety a zpracování informací bylo na úrovni osob o dva roky mladších, rovněž motorické schopnosti byly typické pro lidi o dva roky mladší. Výsledky výzkumu přispěly dalšími důkazy k poznatku, že zvyšování příjmu vitaminu B nabízí řadu různých zdravotních pozitiv. Kyselina listová prokazatelně snižuje výskyt vrozených defektů páteře, některé studie naznačují, že může rovněž působit preventivně při srdečních onemocněních a záchvatech mrtvice. V současné době probíhá další výzkum sponzorovaný americkým Národním institutem pro zdraví, který má objasnit, zda velmi vysoké dávky kyseliny listové a vitaminu B6 a B12  mohou zpomalovat mentální úpadek u lidí s Alzheimerovou chorobou. Výzkum má být ukončen v únoru příštího roku. Referát nizozemských výzkumníků (prezentace HT-002) byl přednesen na první mezinárodní konferenci Alzheimerovy společnosti koncem června letošního roku.

http://www.nutraingredients.com/news/news-ng.asp?n=60780-folic-acid-supplements