Bezpečnost potravin

Suplement na bázi čínských hub Cordyceps dodává energii

Vydáno: 29. 4. 2004
Autor:

Suplementy na bázi čínských hub rodu Cordyceps mohou zvyšovat u osob středního věku během tělesného cvičení energii a vytrvalost. Rovněž bylo po dvanáctitýdenním podávání suplementu zaznamenáno snížení tělesné hmotnosti o více než 20 %.

Výzkumy prováděné americkou společností  Pharmanex, která je jedinou firmou s licencí  prodeje produktů na bázi čínských hub mimo území Číny, ukázaly, že suplementy na bázi hub rodu Cordyceps mohou zvyšovat u osob středního věku během tělesného cvičení energii a vytrvalost. V rámci prováděného výzkumu dostávali muži a ženy ve věku od 40 do 70 let denně po dobu 12 týdnů suplement houby Cordyceps (známé také jako  Cordyceps sinensis, Caterpillar Fungus, Dong Chong Xia Cao Tochukas, Deer Fungus). Bylo zjištěno, že se u nich zvýšilo využití kyslíku a vytrvalost při cvičení a rovněž se výrazně snížila únava. Mimoto bylo zaznamenáno snížení tělesné hmotnosti o více než 20 %. Z hub rodu Cordyceps, které se původně vyskytovaly pouze v několika izolovaných oblastech jihozápadní Číny, se fermentací připravuje patentově chráněný suplement pro lidskou výživu, pojmenovaný CordyMax. Již dříve se výrobku připisovaly příznivé účinky na výkony čínských atletek, které v roce 1993 vytvořily několik nových rekordů na všečínských sportovních hrách. Společnost Pharmanex doporučuje CordyMax zejména pro lidi s vysokým pracovním nasazením, hektickým životním stylem a starším osobám, především se sedavým zaměstnáním, pro zvýšení vytrvalosti a hladiny energie bez nutnosti používat prostředky ke stimulaci nervového systému. Společnost Pharmanex prováděla experimenty se 131 staršími osobami se sedavým zaměstnáním, které byly rozděleny do dvou skupin – s placebem, resp. 3 g suplementu, u nichž byl měřen sportovní výkon, vytrvalost a metabolické změny vyvolané cvičením, a to před zahájením podávání suplementu, v průběhu experimentu a po 12 týdnech šetření. Maximální spotřeba kyslíku (VO2 peak), která je měřítkem dobré tělesné kondice (nejlepší indikátor kardiorespirační vytrvalosti), se zvýšila u skupiny s CordyMaxem o 5,5 %, zatímco u skupiny s placebem zůstala téměř beze změny. U skupiny s CordyMaxem se doba k dosažení VO2 max. zvýšila o 4,1 % u skupiny s placebem nedošlo k žádné změně. Suplementu houby Cordyceps lze tudíž připisovat schopnost zvyšovat fyzickou sílu pro aerobní cvičení. Bylo zaznamenáno rovněž zvýšení vytrvalosti při cvičení. Po třech měsících účastníci ze skupiny se suplementem ušli v průměru trasu dlouhou 1 míle o 29 sekund rychleji, zatímco skupině s placebem cesta trvala o 19 sekund déle. U osob alergických na houby se objevila velmi slabá vyrážka, jinak byl suplement bez jakýchkoliv vedlejších účinků. Vědcům se prozatím nepodařilo uspokojivě vysvětlit, o jakou aktivní látku v houbách se jedná, ani jaký je mechanismus zvyšování výkonnosti. Výsledky výzkumu byly prezentovány na nedávném sympoziu experimentální biologie, pořádaném ve Washingtonu.
http://www.foodnavigator.com