Bezpečnost potravin

„Superbrokolice“ účinná proti rakovině

Vydáno: 2. 4. 2003
Autor:

Společnost Seminis Inc., největší světový šlechtitel a pěstitel semen zeleniny a obchodník s nimi, si zajistila exkluzivní obchodní práva na brokolici, obsahující až 80krát větší potenciální schopnost obrany proti rakovině než standartní brokolice.

Společnost Seminis Inc., největší světový šlechtitel a pěstitel semen zeleniny a obchodník s nimi, si zajistila exkluzivní obchodní práva na brokolici, obsahující až 80krát větší potenciální schopnost obrany proti rakovině než standartní brokolice.
Tato brokolice byla vyvinuta v tradičním šlechtitelském programu výzkumným pracovníkem z výzkumného centra John Innes Centre ve Velké Británii. Společnosti Seminis byla vydána licence britskou společností pro management technologií Plant Bioscience Limited (PBL). Obsáhlá marketinková dohoda poskytuje společnosti Seminis exkluzivní právo přetvářet nové linie základní brokolice na komerční produkty pro trh s čerstvou zeleninou, funkční potraviny, a trhy s potravními doplňky mimo jiné. Na oplátku PBL obdrží licenční poplatek.    
V současnosti výzkumníci společnosti Oxnard, CA šlechtí brokolici křížením rostlin, které mají vysoký obsah glukosinátů (přirozeně se vyskytujících ochranných látek proti rakovině), s rostlinami komerčních odrůd adaptovaných na významné produkční oblasti. Protože ekologické a zahradnické faktory mohou ovlivňovat koncentraci glukosinátů v brokolici, Seminis určuje které pěstební podmínky a produkční praktiky mohou obsah těchto látek optimalizovat.
Při využití své genetické databanky– největší na světě – je společnost Seminis schopna  prostřednictvím svých vlastních výzkumných kapacit a partnerské spolupráce změnit způsob, kterým jsou druhy zeleniny vyvíjeny. Navíc k tradičnímu zaměření na požadavky pěstitelů, se  přeorientovala i na požadavky a preference spotřebitelů, v tomto případě zajišťování výživné zeleniny se zvýšenými výhodami pro zdraví.
American Vegetable Grower, 51, 2003, č. 3, s. 26 e     (Vo)